Ο κ. Ιωάννης Καλαβρουζιώτης  είναι:

Διευθυντής Σπουδών του ΠΜΣ ‘Διαχείριση αποβλήτων’, Συντονιστής της Θεματικής ενότητας ‘Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων’ ΔΙΑ (60) Απρίλιος 2017-μέχρι σήμερα.

Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ (από 01 Σεπτεμβρίου, 2016, επανεκλεγείς τον Μάιο του 2019 για τριετή θητεία έως 18 Oκτωβρίου, 2022).

Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, αρ. απόφ. 27537/41 ΦΕΚ αρ. Φύλλου. 102 της 26/02/2018 και Αρ. ΦΕΚ 168, 2 Απριλίου, 2019.

Επισκέπτης καθηγητής στο Hubei University, China (2018-2022).

Πτυχιούχος Γεωπονικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το 1984.

Διδάκτορας της περιβαλλοντικής γεωχημείας του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών από το έτος 1999.

Γεωπόνος του Υπουργείου Γεωργίας από το έτος 1988-2000.

Μέλος του Δ.Σ του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 2000-2003.

Διευθυντής της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος από 30/1/93 έως 25/11/93.

Μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού Πιστοποίησης επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ) εκπρόσωπος του ΓΕΩΤΕΕ 2004-2005.

Μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), 2006-2009.

Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, Ν.Π.Ι.Δ. ΥΠΕΧΩΔΕ, Ιούνιος 2006 – Ιανουάριος 2010.

Μέλος του Δ.Σ. του ΔΟΑΤΑΠ από τον Μάρτιο του 2020.

Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (Απρίλιος 2020).

 

Έχει συγγράψει και επιμεληθεί 5 Βιβλία, 7 Κεφάλαια σε Βιβλία, 117 εργασίες σε Διεθνή περιοδικά, 81 εργασίες σε Διεθνή συνέδρια , 40 εργασίες σε εθνικά συνέδρια και πάνω από 100 άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με την περιβαλλοντική γεωχημεία, την επαναχρησιμοποίηση των υγρών και στερεών αποβλήτων καθώς και με τις αρχαίες τεχνολογίες διαχείρισης νερού και αποβλήτων.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στους παρακάτω συνδέσμους:

 • https://sst.eap.gr/ikalabro/
 • https://dia.eap.gr/
 • ioanniskalavrouziotis.gr

 

Ακολουθεί συνέντευξη του κ. Καλαβρουζιώτη, που μας παραχώρησε για τη στήλη των διακεκριμένων απόφοιτων του κοινωνικού δικτύου του Πανεπιστημίου Πατρών:

 

 1. Στο πλαίσιο διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών με την κοινωνία, πώς βλέπετε την πρωτοβουλία ενίσχυσης του κοινωνικού δικτύου των απόφοιτων του Ιδρύματος?

Ι.Κ.: Η σχέση ενός αποφοίτου με το Ίδρυμα από το οποίο αποφοίτησε είναι δεσμός ζωής. Και αυτό γιατί οι φοιτητές μας δεν εκπαιδεύονται και εξειδικεύονται μόνο στο γνωστικό αντικείμενο των σπουδών που έχουν επιλέξει, αλλά διαμορφώνονται και σαν χαρακτήρες. Ανοίγουν τους ορίζοντές τους, έρχονται σε επαφή με τον ακαδημαϊκό χώρο, διαμορφώνουν πεποιθήσεις, γνώμη και στάση ζωής. Η Πανεπιστημιακή ή όπως αλλιώς ονομάζεται «φοιτητική ζωή» αποτελεί έναν σταθμό στην εξέλιξη κάθε ανθρώπου αλλά κυρίως στην ολοκλήρωση της προσωπικότητάς του. Έτσι, η ενίσχυση του κοινωνικού δικτύου του Πανεπιστημίου με τους αποφοίτους του θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική δράση, η οποία θα συμβάλλει τόσο στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου και στην διασύνδεσή του με τον παραγωγικό και διοικητικό ιστό της χώρας όσο και στην μετεκπαίδευση και δια βίου μάθηση των ενηλίκων, οι οποίοι μη χάνοντας την επαφή τους με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα θα ενημερώνονται για τις νέες, βραχείας ή μη, εκπαιδευτικές προτάσεις βραχείας οι οποίες θα τους εξελίξουν εργασιακά, κοινωνικά και προσωπικά.

 

 1. Εκπονήσατε τη διδακτορική σας διατριβή στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Μιλήστε μας για την κοπιαστική πορεία απόκτησης του τίτλου. Πώς θα χαρακτηρίζατε αυτό το ταξίδι στον κόσμο της ακαδημαϊκής γνώσης και ποιοι οι συνοδοιπόροι σας?

Ι.Κ.: Ήταν πράγματι μια πολύ σημαντική εμπειρία που μέσα από την ερευνητική πορεία ασχολήθηκα με πρωτότυπα ερευνητικά θέματα και που μου δόθηκε η ευκαιρία να γνωρισθώ και να δουλέψω με καθηγητές –καθοδηγητές που συνέβαλλαν τα μέγιστα στην ολοκλήρωση της ερευνητικής μου δράσης και στην απόκτηση Ακαδημαϊκής εμπειρίας. Ο καθηγητής μου Σωτήριος Βαρνάβας με μύησε στα δύσκολα περιβαλλοντικά μονοπάτια της γεωχημείας και μου πρόσφερε απλόχερα γνώσεις αλλά και δεξιότητες μέσα από το εργαστήριο της γεωχημείας. Αλλά και ο καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής Παναγιώτης Δρακάτος ήταν πάντα παρών σε κάθε νέο βήμα μου στηρίζοντας τις προσπάθειές μου με αγάπη και ιδιαίτερο πάντα ενδιαφέρον. Χρωστάω στα πλαίσια της ανάδειξης της διεπιστημονικότητας πάρα πολλά και στους δυο τους.

 

 1. Ποια η εμπειρία σας ως Επισκέπτης Καθηγητής στο Hubei University, China, κατά το χρονικό διάστημα 2018-2022. Ποιες είναι οι δύο πιο σημαντικές διαφορές που εντοπίσατε μεταξύ της κουλτούρας αναφορικά με την απόκτηση γνώσεων στην Κίνα συγκριτικά με την Ελλάδα?

Ι.Κ.: Ήταν ιδιαίτερη τιμή για μένα η επιλογή μου σαν επισκέπτη καθηγητή του Hubei University , αποτέλεσμα της συνεργασίας που είχαμε με κινέζους συναδέλφους πάνω στο αντικείμενο των αρχαίων τεχνολογιών του νερού και των αποβλήτων. Οι Κινέζοι έχουν μια πολύ καλή γνώση των ιστορικών γεγονότων της χώρας μας και ενδιαφέρονται για την από κοινού ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας.

 

 1. Ως Πρόεδρος της Δ.Ε. του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ποιες είναι οι προτεραιότητες που έχετε θέσει για τους επιστημονικούς τομείς του ΕΑΠ? Μιλήστε μας για την αξία της δια βίου μάθησης δηλαδή της αέναης διαδικασίας απόκτησης γνώσεων.

Ι.Κ.:     Τον Νοέμβριο του 2022 ανέλαβα με αίσθημα ευθύνης,  την ηγεσία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο είναι ένα ίδρυμα με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, το οποίο διανύει μια συνεχώς αυξανόμενη ανοδική πορεία. Ως το μοναδικό κατεξοχήν εξ αποστάσεως ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, φιλοξενεί στο δυναμικό του πλέον των 40.000 φοιτητών και 2.500 Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Βασική προτεραιότητα τόσο στην δική μου ατζέντα όσο και σε αυτή της ευρύτερης διοίκησης του Πανεπιστημίου μας βρίσκεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτονόμησης του Ιδρύματος, η οποία θα σηματοδοτήσει την έναρξη μιας νέας εποχής για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Επιπλέον, προκειμένου της περεταίρω ακαδημαϊκής και ερευνητικής του ανάπτυξης, μέσα στους στρατηγικούς μας στόχους βρίσκονται:

 • Η ένταξη νέων Προγραμμάτων Σπουδών, κυρίως προπτυχιακών αλλά και ξενόγλωσσων στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και διεθνοποίησης.
 • Η επικαιροποίηση του διδακτικού υλικού των Προγραμμάτων Σπουδών των Σχολών μας.
 • Η ίδρυση της Εταιρίας αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας.
 • Η προώθηση και ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητας των Σχολών μας μέσω της στήριξης τους με ερευνητικό εξοπλισμό και εργαστηριακό προσωπικό.

Τέλος, βασικός στόχος της νέας στρατηγικής ανάπτυξης για το Πανεπιστήμιό μας την επόμενη πενταετία, είναι η ενίσχυση του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Α.Π. με νέα, καινοτόμα και σύγχρονα μετεκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών, ενισχύοντας την δια βίου μάθηση και εκπαίδευση και συμβάλλοντας στην ειδίκευση και εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού της χώρας.

 

 1. Μιλήστε μας για τα ερευνητικά σας ενδιαφέροντα όπως για τη διοργάνωση των θερινών σχολείων για την επαναχρησιμοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων, καθώς και για τις συνεργασίες σας με Καθηγητές από το εξωτερικό. Ποιες είναι οι κυριότερες ‘απειλές’ για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών ζητημάτων?

Ι.Κ.: Το Εργαστήριο Τεχνολογιών Αειφορικής Διαχείρισης Αποβλήτων ιδρύθηκε το 2017. Έχει ως κύρια αποστολή του την ανάπτυξη μεθοδολογιών στο πλαίσιο της αειφορικής διαχείρισης αποβλήτων, με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων, μέσω της μείωσης της άμεσης διάθεσης των αποβλήτων στο περιβάλλον, της αξιοποίησής τους ως εδαφοβελτιωτικό υλικό για χρήση στη γεωργία (ανάπτυξη νέων προϊόντων και διεργασιών), καθώς και την ενίσχυση της  βιο-οικονομίας, μέσω της ανάπτυξης και της παραγωγής νέων καινοτόμων προϊόντων από τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων και την αξιοποίηση νέας γνώσης για τη βελτίωση της ποιότητας των εδαφών και την αύξηση της παραγωγικότητας των καλλιεργειών. Στοχεύει επίσης στην ανάπτυξη λογισμικών για την ασφαλή επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων.

Το εργαστήριο καλύπτει τόσο σε προπτυχιακό, όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του, προάγει την επιστημονική έρευνα στην περιοχή των τεχνολογιών αειφορικής διαχείρισης των αποβλήτων και υποστηρίζει τις Δ.Ε.Υ.Α. στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων που αφορούν τη λειτουργία των μονάδων βιολογικών καθαρισμών. Επίσης, διοργανώνει επιστημονικές διαλέξεις, ημερίδες, σεμινάρια, συμπόσια, συνέδρια και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις, όπως το διεθνώς αναγνωρισμένο πλέον εξ αποστάσεως, ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, θερινό σχολείο διαχείρισης υγρών αποβλήτων και βιοστερεών (https://wastewater2023.eap.gr). Το σχολείο διοργανώνεται από το 2015, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση Αποβλήτων» και σε αυτό έχουν διδάξει δεκάδες ειδικοί σε θέματα λυμάτων και βιοστερεών από πολλές διαφορετικές χώρες παγκοσμίως (Αγγλία, Βουλγαρία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, ΗΠΑ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ισραήλ, Ισπανία, Ιταλία, Ιορδανία, Κίνα, Κύπρος, Μαρόκο, Ομάν, Πολωνία, Σλοβενία, Τυνησία, Τουρκία, Φιλιππίνες, κ.α.).

Τα σημαντικότερα από τα τρέχοντα ερευνητικά έργα του εργαστηρίου είναι: α) το έργο BIOCOM: «Βελτίωση της γονιμότητας άγονων εδαφών με τη συνδυαστική χρήση γαιοσκωλήκων και βιοεξανθρακωμάτων για την παραγωγή προϊόντων υψηλής θρεπτικής και αγρονομικής αξίας. Εφαρμογή τεχνολογίας σε πιλοτικό στάδιο.», β) το έργο του Ερευνώ-Καινοτομώ, UV-Leach: «Υβριδικό μοντέλο επεξεργασίας στραγγισμάτων ΧΥΤΑ συνδυάζοντας τη χρήση προχωρημένων οξειδωτικών διεργασιών αντιρρύπανσης και τεχνολογίας μεμβρανών.», γ) το έργο IKYDA 2022 Ελλάδας-Γερμανίας, σε συνεργασία με το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Kaiserslautern: Resource Oriented Wastewater and Sludge treatment in Greece & Germany.

Βασικά θέματα για την επιτυχή διαχείριση περιβαλλοντικών προβλημάτων αποτελούν η κατανόηση της πολυπλοκότητας, η παράλληλη αντιμετώπιση πολλαπλών ζητημάτων, η χάραξη πολιτικής λαμβάνοντας υπόψη πολλαπλούς και συχνά αντικρουόμενους στόχους, ο προσδιορισμός συμπληρωματικών πολιτικών και διαχειριστικών στρατηγικών και η μεγιστοποίηση των οικονομικών κερδών με την παράλληλη ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού κόστους.

 

 1. Μοιραστείτε μαζί μας ό,τι θέλετε να καταθέσετε για τα φοιτητικά σας χρόνια στο Πανεπιστήμιο Πατρών ή όποιες άλλες σκέψεις θέλετε ενδεχομένως αναφορικά με την Επιστήμη σας.

Ι.Κ.: Τα φοιτητικά μου χρόνια τα πέρασα στην Θεσσαλονίκη όπου σπούδασα στην Γεωπονοδασολογική Σχολή στο Τμήμα Γεωπονίας. Ξέρετε τα χρόνια της δεκαετίας του ’80 δεν έχουν καμιά σχέση με την σημερινή εποχή. Δυσκολίες στην επικοινωνία (για να αποκτήσει ένας φοιτητής τότε τηλέφωνο στην οικία του ήταν ένα από τα δυσκολότερα ζητήματα) κάτι που σήμερα είναι αδιανόητο αλλά από την άλλη μια μεγάλη ζεστασιά που ένιωθες με τους συμφοιτητές σου και τους καθηγητές σου στην Σχολή. Ξέρετε ήμουν από τους φοιτητές που εργαζόμουνα τα Σαββατοκύριακα και Δευτέρες στον ΟΠΑΠ στην διαλογή των δελτίων με το χέρι τότε, αλλά και σαν φύλακας στην διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης αλλά και σε κλασικές περιστασιακές εκθέσεις. Πολλές μάλιστα φορές και σαν νυκτερινός φύλακας. Δεν μου λείπουν τα ένσημα του ΙΚΑ που έχω βάλει αλλά το θετικό ήταν κυρίως η απόκτηση εμπειρίας, έχοντας σε επαφή με ανθρώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων.

 

 

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Εκδηλώσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών

 

Ο κ. Ιωάννης Καλαβρουζιώτης  είναι:

Διευθυντής Σπουδών του ΠΜΣ ‘Διαχείριση αποβλήτων’, Συντονιστής της Θεματικής ενότητας ‘Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων’ ΔΙΑ (60) Απρίλιος 2017-μέχρι σήμερα.

Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ (από 01 Σεπτεμβρίου, 2016, επανεκλεγείς τον Μάιο του 2019 για τριετή θητεία έως 18 Oκτωβρίου, 2022).

Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, αρ. απόφ. 27537/41 ΦΕΚ αρ. Φύλλου. 102 της 26/02/2018 και Αρ. ΦΕΚ 168, 2 Απριλίου, 2019.

Επισκέπτης καθηγητής στο Hubei University, China (2018-2022).

Πτυχιούχος Γεωπονικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το 1984.

Διδάκτορας της περιβαλλοντικής γεωχημείας του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών από το έτος 1999.

Γεωπόνος του Υπουργείου Γεωργίας από το έτος 1988-2000.

Μέλος του Δ.Σ του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 2000-2003.

Διευθυντής της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος από 30/1/93 έως 25/11/93.

Μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού Πιστοποίησης επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ) εκπρόσωπος του ΓΕΩΤΕΕ 2004-2005.

Μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), 2006-2009.

Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, Ν.Π.Ι.Δ. ΥΠΕΧΩΔΕ, Ιούνιος 2006 – Ιανουάριος 2010.

Μέλος του Δ.Σ. του ΔΟΑΤΑΠ από τον Μάρτιο του 2020.

Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (Απρίλιος 2020).

 

Έχει συγγράψει και επιμεληθεί 5 Βιβλία, 7 Κεφάλαια σε Βιβλία, 117 εργασίες σε Διεθνή περιοδικά, 81 εργασίες σε Διεθνή συνέδρια , 40 εργασίες σε εθνικά συνέδρια και πάνω από 100 άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με την περιβαλλοντική γεωχημεία, την επαναχρησιμοποίηση των υγρών και στερεών αποβλήτων καθώς και με τις αρχαίες τεχνολογίες διαχείρισης νερού και αποβλήτων.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στους παρακάτω συνδέσμους:

 • https://sst.eap.gr/ikalabro/
 • https://dia.eap.gr/
 • ioanniskalavrouziotis.gr

 

Ακολουθεί συνέντευξη του κ. Καλαβρουζιώτη, που μας παραχώρησε για τη στήλη των διακεκριμένων απόφοιτων του κοινωνικού δικτύου του Πανεπιστημίου Πατρών:

 

 1. Στο πλαίσιο διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών με την κοινωνία, πώς βλέπετε την πρωτοβουλία ενίσχυσης του κοινωνικού δικτύου των απόφοιτων του Ιδρύματος?

Ι.Κ.: Η σχέση ενός αποφοίτου με το Ίδρυμα από το οποίο αποφοίτησε είναι δεσμός ζωής. Και αυτό γιατί οι φοιτητές μας δεν εκπαιδεύονται και εξειδικεύονται μόνο στο γνωστικό αντικείμενο των σπουδών που έχουν επιλέξει, αλλά διαμορφώνονται και σαν χαρακτήρες. Ανοίγουν τους ορίζοντές τους, έρχονται σε επαφή με τον ακαδημαϊκό χώρο, διαμορφώνουν πεποιθήσεις, γνώμη και στάση ζωής. Η Πανεπιστημιακή ή όπως αλλιώς ονομάζεται «φοιτητική ζωή» αποτελεί έναν σταθμό στην εξέλιξη κάθε ανθρώπου αλλά κυρίως στην ολοκλήρωση της προσωπικότητάς του. Έτσι, η ενίσχυση του κοινωνικού δικτύου του Πανεπιστημίου με τους αποφοίτους του θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική δράση, η οποία θα συμβάλλει τόσο στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου και στην διασύνδεσή του με τον παραγωγικό και διοικητικό ιστό της χώρας όσο και στην μετεκπαίδευση και δια βίου μάθηση των ενηλίκων, οι οποίοι μη χάνοντας την επαφή τους με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα θα ενημερώνονται για τις νέες, βραχείας ή μη, εκπαιδευτικές προτάσεις βραχείας οι οποίες θα τους εξελίξουν εργασιακά, κοινωνικά και προσωπικά.

 

 1. Εκπονήσατε τη διδακτορική σας διατριβή στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Μιλήστε μας για την κοπιαστική πορεία απόκτησης του τίτλου. Πώς θα χαρακτηρίζατε αυτό το ταξίδι στον κόσμο της ακαδημαϊκής γνώσης και ποιοι οι συνοδοιπόροι σας?

Ι.Κ.: Ήταν πράγματι μια πολύ σημαντική εμπειρία που μέσα από την ερευνητική πορεία ασχολήθηκα με πρωτότυπα ερευνητικά θέματα και που μου δόθηκε η ευκαιρία να γνωρισθώ και να δουλέψω με καθηγητές –καθοδηγητές που συνέβαλλαν τα μέγιστα στην ολοκλήρωση της ερευνητικής μου δράσης και στην απόκτηση Ακαδημαϊκής εμπειρίας. Ο καθηγητής μου Σωτήριος Βαρνάβας με μύησε στα δύσκολα περιβαλλοντικά μονοπάτια της γεωχημείας και μου πρόσφερε απλόχερα γνώσεις αλλά και δεξιότητες μέσα από το εργαστήριο της γεωχημείας. Αλλά και ο καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής Παναγιώτης Δρακάτος ήταν πάντα παρών σε κάθε νέο βήμα μου στηρίζοντας τις προσπάθειές μου με αγάπη και ιδιαίτερο πάντα ενδιαφέρον. Χρωστάω στα πλαίσια της ανάδειξης της διεπιστημονικότητας πάρα πολλά και στους δυο τους.

 

 1. Ποια η εμπειρία σας ως Επισκέπτης Καθηγητής στο Hubei University, China, κατά το χρονικό διάστημα 2018-2022. Ποιες είναι οι δύο πιο σημαντικές διαφορές που εντοπίσατε μεταξύ της κουλτούρας αναφορικά με την απόκτηση γνώσεων στην Κίνα συγκριτικά με την Ελλάδα?

Ι.Κ.: Ήταν ιδιαίτερη τιμή για μένα η επιλογή μου σαν επισκέπτη καθηγητή του Hubei University , αποτέλεσμα της συνεργασίας που είχαμε με κινέζους συναδέλφους πάνω στο αντικείμενο των αρχαίων τεχνολογιών του νερού και των αποβλήτων. Οι Κινέζοι έχουν μια πολύ καλή γνώση των ιστορικών γεγονότων της χώρας μας και ενδιαφέρονται για την από κοινού ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας.

 

 1. Ως Πρόεδρος της Δ.Ε. του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ποιες είναι οι προτεραιότητες που έχετε θέσει για τους επιστημονικούς τομείς του ΕΑΠ? Μιλήστε μας για την αξία της δια βίου μάθησης δηλαδή της αέναης διαδικασίας απόκτησης γνώσεων.

Ι.Κ.:     Τον Νοέμβριο του 2022 ανέλαβα με αίσθημα ευθύνης,  την ηγεσία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο είναι ένα ίδρυμα με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, το οποίο διανύει μια συνεχώς αυξανόμενη ανοδική πορεία. Ως το μοναδικό κατεξοχήν εξ αποστάσεως ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, φιλοξενεί στο δυναμικό του πλέον των 40.000 φοιτητών και 2.500 Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Βασική προτεραιότητα τόσο στην δική μου ατζέντα όσο και σε αυτή της ευρύτερης διοίκησης του Πανεπιστημίου μας βρίσκεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτονόμησης του Ιδρύματος, η οποία θα σηματοδοτήσει την έναρξη μιας νέας εποχής για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Επιπλέον, προκειμένου της περεταίρω ακαδημαϊκής και ερευνητικής του ανάπτυξης, μέσα στους στρατηγικούς μας στόχους βρίσκονται:

 • Η ένταξη νέων Προγραμμάτων Σπουδών, κυρίως προπτυχιακών αλλά και ξενόγλωσσων στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και διεθνοποίησης.
 • Η επικαιροποίηση του διδακτικού υλικού των Προγραμμάτων Σπουδών των Σχολών μας.
 • Η ίδρυση της Εταιρίας αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας.
 • Η προώθηση και ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητας των Σχολών μας μέσω της στήριξης τους με ερευνητικό εξοπλισμό και εργαστηριακό προσωπικό.

Τέλος, βασικός στόχος της νέας στρατηγικής ανάπτυξης για το Πανεπιστήμιό μας την επόμενη πενταετία, είναι η ενίσχυση του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Α.Π. με νέα, καινοτόμα και σύγχρονα μετεκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών, ενισχύοντας την δια βίου μάθηση και εκπαίδευση και συμβάλλοντας στην ειδίκευση και εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού της χώρας.

 

 1. Μιλήστε μας για τα ερευνητικά σας ενδιαφέροντα όπως για τη διοργάνωση των θερινών σχολείων για την επαναχρησιμοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων, καθώς και για τις συνεργασίες σας με Καθηγητές από το εξωτερικό. Ποιες είναι οι κυριότερες ‘απειλές’ για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών ζητημάτων?

Ι.Κ.: Το Εργαστήριο Τεχνολογιών Αειφορικής Διαχείρισης Αποβλήτων ιδρύθηκε το 2017. Έχει ως κύρια αποστολή του την ανάπτυξη μεθοδολογιών στο πλαίσιο της αειφορικής διαχείρισης αποβλήτων, με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων, μέσω της μείωσης της άμεσης διάθεσης των αποβλήτων στο περιβάλλον, της αξιοποίησής τους ως εδαφοβελτιωτικό υλικό για χρήση στη γεωργία (ανάπτυξη νέων προϊόντων και διεργασιών), καθώς και την ενίσχυση της  βιο-οικονομίας, μέσω της ανάπτυξης και της παραγωγής νέων καινοτόμων προϊόντων από τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων και την αξιοποίηση νέας γνώσης για τη βελτίωση της ποιότητας των εδαφών και την αύξηση της παραγωγικότητας των καλλιεργειών. Στοχεύει επίσης στην ανάπτυξη λογισμικών για την ασφαλή επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων.

Το εργαστήριο καλύπτει τόσο σε προπτυχιακό, όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του, προάγει την επιστημονική έρευνα στην περιοχή των τεχνολογιών αειφορικής διαχείρισης των αποβλήτων και υποστηρίζει τις Δ.Ε.Υ.Α. στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων που αφορούν τη λειτουργία των μονάδων βιολογικών καθαρισμών. Επίσης, διοργανώνει επιστημονικές διαλέξεις, ημερίδες, σεμινάρια, συμπόσια, συνέδρια και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις, όπως το διεθνώς αναγνωρισμένο πλέον εξ αποστάσεως, ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, θερινό σχολείο διαχείρισης υγρών αποβλήτων και βιοστερεών (https://wastewater2023.eap.gr). Το σχολείο διοργανώνεται από το 2015, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση Αποβλήτων» και σε αυτό έχουν διδάξει δεκάδες ειδικοί σε θέματα λυμάτων και βιοστερεών από πολλές διαφορετικές χώρες παγκοσμίως (Αγγλία, Βουλγαρία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, ΗΠΑ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ισραήλ, Ισπανία, Ιταλία, Ιορδανία, Κίνα, Κύπρος, Μαρόκο, Ομάν, Πολωνία, Σλοβενία, Τυνησία, Τουρκία, Φιλιππίνες, κ.α.).

Τα σημαντικότερα από τα τρέχοντα ερευνητικά έργα του εργαστηρίου είναι: α) το έργο BIOCOM: «Βελτίωση της γονιμότητας άγονων εδαφών με τη συνδυαστική χρήση γαιοσκωλήκων και βιοεξανθρακωμάτων για την παραγωγή προϊόντων υψηλής θρεπτικής και αγρονομικής αξίας. Εφαρμογή τεχνολογίας σε πιλοτικό στάδιο.», β) το έργο του Ερευνώ-Καινοτομώ, UV-Leach: «Υβριδικό μοντέλο επεξεργασίας στραγγισμάτων ΧΥΤΑ συνδυάζοντας τη χρήση προχωρημένων οξειδωτικών διεργασιών αντιρρύπανσης και τεχνολογίας μεμβρανών.», γ) το έργο IKYDA 2022 Ελλάδας-Γερμανίας, σε συνεργασία με το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Kaiserslautern: Resource Oriented Wastewater and Sludge treatment in Greece & Germany.

Βασικά θέματα για την επιτυχή διαχείριση περιβαλλοντικών προβλημάτων αποτελούν η κατανόηση της πολυπλοκότητας, η παράλληλη αντιμετώπιση πολλαπλών ζητημάτων, η χάραξη πολιτικής λαμβάνοντας υπόψη πολλαπλούς και συχνά αντικρουόμενους στόχους, ο προσδιορισμός συμπληρωματικών πολιτικών και διαχειριστικών στρατηγικών και η μεγιστοποίηση των οικονομικών κερδών με την παράλληλη ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού κόστους.

 

 1. Μοιραστείτε μαζί μας ό,τι θέλετε να καταθέσετε για τα φοιτητικά σας χρόνια στο Πανεπιστήμιο Πατρών ή όποιες άλλες σκέψεις θέλετε ενδεχομένως αναφορικά με την Επιστήμη σας.

Ι.Κ.: Τα φοιτητικά μου χρόνια τα πέρασα στην Θεσσαλονίκη όπου σπούδασα στην Γεωπονοδασολογική Σχολή στο Τμήμα Γεωπονίας. Ξέρετε τα χρόνια της δεκαετίας του ’80 δεν έχουν καμιά σχέση με την σημερινή εποχή. Δυσκολίες στην επικοινωνία (για να αποκτήσει ένας φοιτητής τότε τηλέφωνο στην οικία του ήταν ένα από τα δυσκολότερα ζητήματα) κάτι που σήμερα είναι αδιανόητο αλλά από την άλλη μια μεγάλη ζεστασιά που ένιωθες με τους συμφοιτητές σου και τους καθηγητές σου στην Σχολή. Ξέρετε ήμουν από τους φοιτητές που εργαζόμουνα τα Σαββατοκύριακα και Δευτέρες στον ΟΠΑΠ στην διαλογή των δελτίων με το χέρι τότε, αλλά και σαν φύλακας στην διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης αλλά και σε κλασικές περιστασιακές εκθέσεις. Πολλές μάλιστα φορές και σαν νυκτερινός φύλακας. Δεν μου λείπουν τα ένσημα του ΙΚΑ που έχω βάλει αλλά το θετικό ήταν κυρίως η απόκτηση εμπειρίας, έχοντας σε επαφή με ανθρώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων.

 

 

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Εκδηλώσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών

 

Διαβάστε περισσότερα

Θα χαρούμε να ακούσουμε και τη δική σου ιστορία!

Εγγράψου στο δίκτυο αποφοίτων και στείλε μας τη δική σου ιστορία ή διάκριση

Θα χαρούμε να ακούσουμε και τη δική σου ιστορία!

Εγγράψου στο δίκτυο αποφοίτων και στείλε μας τη δική σου ιστορία ή διάκριση