Ο ιστότοπος αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών δημιουργήθηκε για να κρατήσει σε επαφή τους αποφοίτους με το Πανεπιστήμιο αλλά και μεταξύ τους.  Οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου μας είναι αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας του Ιδρύματος και πρεσβεύουν τις αξίες του στους επαγγελματικούς τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται. Βασικό μέλημα του Πανεπιστημίου είναι οι απόφοιτοι να συνεχίζουν να είναι μέλη της κοινότητάς μας, να εμπνέουν τους φοιτητές μας μέσα από τη δική τους επαγγελματική σταδιοδρομία, να συνεισφέρουν με όποιο τρόπο επιθυμούν στην εξέλιξη του Πανεπιστημίου και να διαθέτουν ένα κοινωνικό, υποστηρικτικό δίκτυο μεταξύ τους.

Για αυτούς τους λόγους, προσκαλούμε τους αποφοίτους μας (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών) να εγγραφούν στο κοινωνικό δίκτυο  αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα διατήρησης επαφής με συμφοιτητές και ενημέρωσης για τα νέα του Πανεπιστημίου, Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, θέσεις εργασίας, καθώς και για ιστορίες αποφοίτων του Ιδρύματος.

Οι απόφοιτοι μπορούν να διατηρούν το προσωπικό τους προφίλ στον ιστότοπο, να γίνουν μέλη σε ομάδες αποφοίτων καθώς και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους.