Εικόνα μακέτας Πανεπιστημίου Πατρών
Εικόνα με τον τίτλο της Μονάδας Οικονομικής Διαχείρισης ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών
Εικόνα από γλυπτό του Πανεπιστημίου Πατρών
Εικόνα μακέτας Πανεπιστημίου Πατρών
Εικόνα από γλυπτό του Πανεπιστημίου Πατρών
Εικόνα με τον τίτλο της Μονάδας Οικονομικής Διαχείρισης ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών