Εικόνα από αμφιθέατρο
Εικόνα του λογότυπου του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πατρών
Λογότυπο του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου
Εικόνα αμφιθέατρου
Εικόνα του λογότυπου του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πατρών
Λογότυπο του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου