Προκειμένου να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες αποφοίτων, χρειάζεστε ένα λογαριασμό. Το Τμήμα Δικτύων του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχει λογαριασμούς χρήστη (Upnet ID) σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και πλέον σε όλους τους απόφοιτους του Πανεπιστημίου . Ο λογαριασμός αυτός είναι απαραίτητος για τη χρήση όλων των υπηρεσιών τηλεματικής που παρέχει το Πανεπιστήμιο στους αποφοίτους.

Πρόσφατοι απόφοιτοι διαθέτουν ήδη Upnet ID και την ιδιότητα του αποφοίτου. Παλαιότεροι απόφοιτοι πρέπει να αιτηθούν λογαριασμό στο κέντρο δικτύων. Αναλυτικότερα οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Πατρών έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις παρακάτω ηλεκτρονικές υπηρεσίες:

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Κοινωνικό Δίκτυο Αποφοίτων

Οι απόφοιτοι διατηρούν την ηλεκτρονική διεύθυνση που είχαν ως φοιτητές(@upatras.gr ή @upnet.gr) και μετά την αποφοίτησή τους καθώς το UPnet ID τους παραμένει ενεργό. Μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο σύμφωνα με τις οδηγίες.

Για την χρήση του κοινωνικού δικτύου αποφοίτων πρέπει να διαθέτετε λογαριασμό Upnet ID και να είσαστε απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πατρών. Στο κοινωνικό δίκτυο εγγράφεται κάθε απόφοιτος αυτόματα την πρώτη φορά που θα συνδεθεί στο σύστημα.

Οι ηλεκτρονικές αυτές υπηρεσίες είναι ενεργές για πάντα. Κάθε χρήστης διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής όποτε το επιθυμεί.