Διαβάστε περισσότερα

Επιθυμώντας να αφουγκρασθώ τον ρυθμό του Κόσμου και πορευόμενη παράλληλα τη δύσκολη οδό του αναγκαστικού βίου, βρέθηκα σ’ ένα φωτεινό φυτώριο μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας στην πόλη μου· οι σεμνοί μου Δάσκαλοι και πνευματικοί ταγοί μου, δυνάμωσαν τη συγκρότηση της προσωπικότητάς μου και με όπλισαν με το μέτρο εκείνο των πραγμάτων, ήτοι το άριστον μέσον. Στην πορεία αυτής της διαδρομής μου πραγμάτωσα, στο μέτρο των δυνατοτήτων μου, τις άδηλες προαιρέσεις όλων των μορίων της ψυχής μου έχοντας ως στόχο την κατάκτηση αναβαθμών της αυτογνωσίας μου ως ιδιώτου και πολίτου και της ουσιώδους συνύπαρξης και αποδοχής της ετερότητας του Άλλου. Οι προαναφερθείσες πνευματικές μου αποσκευές με έφεραν στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Πάτρας με σκοπό την μελέτη του μεγαλύτερου πνευματικού επιτεύγματος της ανθρωπότητας το οποίο γέννησε η Ελλάδα, του Αρχαίου Ελληνικού Δράματος, το οποίο η συγκεκριμένη Σχολή διδάσκει σε μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνόλου των προσφερομένων υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων της. Η μέθεξη τούτης της γνώσης με κατέκλυσε με ψυχική και διανοητική ευφορία! Οι Καθηγητές μου, αεικίνητοι Διάκονοι της Επιστήμης που με ζήλο υπηρετούν, με το εύρος των γνώσεων τους και το εξαίρετο ήθος τους, με μύησαν εμβαπτίζοντάς με στον ποταμό του αεί ρέοντος κόσμου του θεάτρου, παρακαταθήκη η οποία θα με συντροφεύει εσαεί και θα εμπλουτίζει την προσωπική μου θεώρηση.

 

Από τη στήλη “Θα χαρούμε να ακούσουμε και τη δική σου ιστορία!”

Επιθυμώντας να αφουγκρασθώ τον ρυθμό του Κόσμου και πορευόμενη παράλληλα τη δύσκολη οδό του αναγκαστικού βίου, βρέθηκα σ’ ένα φωτεινό φυτώριο μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας στην πόλη μου· οι σεμνοί μου Δάσκαλοι και πνευματικοί ταγοί μου, δυνάμωσαν τη συγκρότηση της προσωπικότητάς μου και με όπλισαν με το μέτρο εκείνο των πραγμάτων, ήτοι το άριστον μέσον. Στην πορεία αυτής της διαδρομής μου πραγμάτωσα, στο μέτρο των δυνατοτήτων μου, τις άδηλες προαιρέσεις όλων των μορίων της ψυχής μου έχοντας ως στόχο την κατάκτηση αναβαθμών της αυτογνωσίας μου ως ιδιώτου και πολίτου και της ουσιώδους συνύπαρξης και αποδοχής της ετερότητας του Άλλου. Οι προαναφερθείσες πνευματικές μου αποσκευές με έφεραν στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Πάτρας με σκοπό την μελέτη του μεγαλύτερου πνευματικού επιτεύγματος της ανθρωπότητας το οποίο γέννησε η Ελλάδα, του Αρχαίου Ελληνικού Δράματος, το οποίο η συγκεκριμένη Σχολή διδάσκει σε μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνόλου των προσφερομένων υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων της. Η μέθεξη τούτης της γνώσης με κατέκλυσε με ψυχική και διανοητική ευφορία! Οι Καθηγητές μου, αεικίνητοι Διάκονοι της Επιστήμης που με ζήλο υπηρετούν, με το εύρος των γνώσεων τους και το εξαίρετο ήθος τους, με μύησαν εμβαπτίζοντάς με στον ποταμό του αεί ρέοντος κόσμου του θεάτρου, παρακαταθήκη η οποία θα με συντροφεύει εσαεί και θα εμπλουτίζει την προσωπική μου θεώρηση.

 

Από τη στήλη “Θα χαρούμε να ακούσουμε και τη δική σου ιστορία!”

Διαβάστε περισσότερα

Θα χαρούμε να ακούσουμε και τη δική σου ιστορία!

Εγγράψου στο δίκτυο αποφοίτων και στείλε μας τη δική σου ιστορία ή διάκριση

Θα χαρούμε να ακούσουμε και τη δική σου ιστορία!

Εγγράψου στο δίκτυο αποφοίτων και στείλε μας τη δική σου ιστορία ή διάκριση