Διαβάστε περισσότερα

Abdel-Nasser Sharkawy Ahmed Mahmoud (Scientific name: Abdel-Nasser Sharkawy) received his Ph.D. degree in March 2020 from Robotics Group, Department of Mechanical Engineering and Aeronautics, University of Patras, Patras, Greece. His PhD was about “Intelligent Control and Impedance Adjustment for Efficient Human-Robot Cooperation”. Dr. Sharkawy received a permanent Job as an Assistant Professor at Mechatronics Engineering, Mechanical Engineering Department, South Valley University, Qena, Egypt, from June 2020 to present. During this period, Sharkawy had a good experience for teaching the following under-graduate courses; Automatic Control, Theory of Machines and Mechanisms, Measurements and Instrumentations, and Engineering Mathematics, and the following postgraduate courses; Robotics Dynamics, and Advanced Control Theory and Its Applications I.
From (15 April to 30 November), 2021, Sharkawy was a Postdoctoral Researcher at Humanoid and Cognitive Robotics Group, Department of Cybernetics, Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University in Prague, Prague, Czech Republic. Since September 2022, he is an Assistant Professor with the Department of Mechanical Engineering, College of Engineering, Fahad Bin Sultan University, Tabuk, Saudi Arabia.
Sharkawy has published more than 42 papers in international scientific journals, book chapters and international scientific conferences. His published work has attracted more than 600 citations (h-index: 14). He is member of the editorial board of the International Journal of Robotics and Control Systems (IJRCS), SVU-International Journal of Engineering Sciences and Applications (SVU-IJESA), and Journal of Advances in Applied & Computational Mathematics (2020-2022). He serves as reviewer for about 35 journals and 10 conferences. He was a student member of IEEE RAS (2018-2019). His research areas of interest include robotics, human-robot interaction, mechatronic systems, neural networks, and control and automation.

More information:
https://scholar.google.gr/citations?user=cQxLMIoAAAAJ&hl=en&oi=ao 
https://www.researchgate.net/profile/Abdel-Nasser-Sharkawy

Abdel-Nasser Sharkawy Ahmed Mahmoud (Scientific name: Abdel-Nasser Sharkawy) received his Ph.D. degree in March 2020 from Robotics Group, Department of Mechanical Engineering and Aeronautics, University of Patras, Patras, Greece. His PhD was about “Intelligent Control and Impedance Adjustment for Efficient Human-Robot Cooperation”. Dr. Sharkawy received a permanent Job as an Assistant Professor at Mechatronics Engineering, Mechanical Engineering Department, South Valley University, Qena, Egypt, from June 2020 to present. During this period, Sharkawy had a good experience for teaching the following under-graduate courses; Automatic Control, Theory of Machines and Mechanisms, Measurements and Instrumentations, and Engineering Mathematics, and the following postgraduate courses; Robotics Dynamics, and Advanced Control Theory and Its Applications I.
From (15 April to 30 November), 2021, Sharkawy was a Postdoctoral Researcher at Humanoid and Cognitive Robotics Group, Department of Cybernetics, Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University in Prague, Prague, Czech Republic. Since September 2022, he is an Assistant Professor with the Department of Mechanical Engineering, College of Engineering, Fahad Bin Sultan University, Tabuk, Saudi Arabia.
Sharkawy has published more than 42 papers in international scientific journals, book chapters and international scientific conferences. His published work has attracted more than 600 citations (h-index: 14). He is member of the editorial board of the International Journal of Robotics and Control Systems (IJRCS), SVU-International Journal of Engineering Sciences and Applications (SVU-IJESA), and Journal of Advances in Applied & Computational Mathematics (2020-2022). He serves as reviewer for about 35 journals and 10 conferences. He was a student member of IEEE RAS (2018-2019). His research areas of interest include robotics, human-robot interaction, mechatronic systems, neural networks, and control and automation.

More information:
https://scholar.google.gr/citations?user=cQxLMIoAAAAJ&hl=en&oi=ao 
https://www.researchgate.net/profile/Abdel-Nasser-Sharkawy

Διαβάστε περισσότερα

Θα χαρούμε να ακούσουμε και τη δική σου ιστορία!

Εγγράψου στο δίκτυο αποφοίτων και στείλε μας τη δική σου ιστορία ή διάκριση

Θα χαρούμε να ακούσουμε και τη δική σου ιστορία!

Εγγράψου στο δίκτυο αποφοίτων και στείλε μας τη δική σου ιστορία ή διάκριση