Διαβάστε περισσότερα

Εορτασμός Τριών Ιεραρχών (30/1/2023) – Φοιτητικά Βραβεία Αριστείας 2022 – Αριστούχος Απόφοιτη

Η απόφασή μου να φοιτήσω στο Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. (Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία) του Πανεπιστημίου Πατρών ήταν αποτέλεσμα προηγούμενης επισταμένης μελέτης του Προγράμματος Σπουδών. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη τόσο η προσεκτική επιλογή των μαθημάτων που προσφέρονται ως υποχρεωτικά όσο και η μεγάλη ποικιλία των μαθημάτων επιλογής, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των επιστημονικών πεδίων, παρέχοντας στους αποφοίτους επιστημονική καλλιέργεια και πλήρη επαγγελματική κατάρτιση. Κατά την τετραετή φοίτησή μου, όχι μόνο δεν διαψεύσθηκαν οι προσδοκίες μου αλλά αντιθέτως ενισχύθηκε το ενδιαφέρον μου, γεγονός για το οποίο επέδρασε καταλυτικά το διδακτικό προσωπικό το οποίο χαρακτηρίζεται από πλήρη επιστημονική κατάρτιση, μεταδοτικότητα, υιοθέτηση αλληλεπιδραστικών και καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας. Θα ήταν παράλειψή μου να μην αναφέρω πως μια ξεχωριστή εμπειρία της φοιτητικής μου ζωής ήταν η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης σε Νηπιαγωγεία, καθώς μου δόθηκε η ευκαιρία να συνδέσω τη θεωρία με την πράξη, αλληλοεπιδρώντας με τους επιβλέποντες διδάσκοντες και έμπειρους νηπιαγωγούς. Οι προπτυχιακές σπουδές μου ολοκληρώθηκαν κατατάσσοντάς με στους Αριστούχους του Πανεπιστημίου Πατρών, μια ιδιαίτερη τιμή, στην οποία εκτός από την προσωπική μου προσπάθεια οφείλω να αναγνωρίσω πως συνέβαλαν καθοριστικά οι καθηγητές μου οι οποίοι επέδειξαν διάθεση διευκόλυνσης, καθοδήγησης και εμπιστοσύνης στις δυνατότητές μου.

 

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Εκδηλώσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών

Εορτασμός Τριών Ιεραρχών (30/1/2023) – Φοιτητικά Βραβεία Αριστείας 2022 – Αριστούχος Απόφοιτη

Η απόφασή μου να φοιτήσω στο Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. (Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία) του Πανεπιστημίου Πατρών ήταν αποτέλεσμα προηγούμενης επισταμένης μελέτης του Προγράμματος Σπουδών. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη τόσο η προσεκτική επιλογή των μαθημάτων που προσφέρονται ως υποχρεωτικά όσο και η μεγάλη ποικιλία των μαθημάτων επιλογής, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των επιστημονικών πεδίων, παρέχοντας στους αποφοίτους επιστημονική καλλιέργεια και πλήρη επαγγελματική κατάρτιση. Κατά την τετραετή φοίτησή μου, όχι μόνο δεν διαψεύσθηκαν οι προσδοκίες μου αλλά αντιθέτως ενισχύθηκε το ενδιαφέρον μου, γεγονός για το οποίο επέδρασε καταλυτικά το διδακτικό προσωπικό το οποίο χαρακτηρίζεται από πλήρη επιστημονική κατάρτιση, μεταδοτικότητα, υιοθέτηση αλληλεπιδραστικών και καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας. Θα ήταν παράλειψή μου να μην αναφέρω πως μια ξεχωριστή εμπειρία της φοιτητικής μου ζωής ήταν η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης σε Νηπιαγωγεία, καθώς μου δόθηκε η ευκαιρία να συνδέσω τη θεωρία με την πράξη, αλληλοεπιδρώντας με τους επιβλέποντες διδάσκοντες και έμπειρους νηπιαγωγούς. Οι προπτυχιακές σπουδές μου ολοκληρώθηκαν κατατάσσοντάς με στους Αριστούχους του Πανεπιστημίου Πατρών, μια ιδιαίτερη τιμή, στην οποία εκτός από την προσωπική μου προσπάθεια οφείλω να αναγνωρίσω πως συνέβαλαν καθοριστικά οι καθηγητές μου οι οποίοι επέδειξαν διάθεση διευκόλυνσης, καθοδήγησης και εμπιστοσύνης στις δυνατότητές μου.

 

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Εκδηλώσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

Θα χαρούμε να ακούσουμε και τη δική σου ιστορία!

Εγγράψου στο δίκτυο αποφοίτων και στείλε μας τη δική σου ιστορία ή διάκριση

Θα χαρούμε να ακούσουμε και τη δική σου ιστορία!

Εγγράψου στο δίκτυο αποφοίτων και στείλε μας τη δική σου ιστορία ή διάκριση