Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Αφιέρωμα – Πρυτάνεις του Πανεπιστημίου Πατρών και Απόφοιτοι

 

Πρυτανεία Πανεπιστημίου Πατρών 2014-2020

 Δύο εκλογικές διαδικασίες 2014-2015, 2015-2020

Σημαντικά

 • Συμβούλιο Ιδρύματος (9.2011-7.2016). Η συνεργασία υπήρξε εποικοδομητική και αποτελεσματική.
 • Οικονομική κρίση –Αντιμετώπιση.
 • Διευθέτηση επιβολής προστίμου στο Πανεπιστήμιο, από Περιφέρεια Δ.Ε.
 • Καθημερινότητα –  Φοιτητική Μέριμνα, 24ωρη  Φύλαξη του Πανεπιστημίου, Ενημέρωση ανά εβδομάδα με δελτίο Τύπου στην κοινότητα και στην ηλεκτρονική εφημερίδα για την Παιδεία esos.
 • Συμμετοχή του Πανεπιστημίου μας στο Προεδρείο Συνόδου το Ακ. Έτος 2016-2017, και Σύνοδος Πρυτάνεων στην Πάτρα, (Καλάβρυτα) 9/2017.
 • Περίφραξη Πανεπιστημίου (Χρηματοδότηση Περιφέρειας-Α. Κατσιφάρας).
 • Ανακαίνιση 29 Αμφιθεάτρων Πανεπιστημίου (Χρηματοδότηση Περιφέρειας-Α. Κατσιφάρας).
 • Ψηφιακό Αλμα – Ολοκλήρωση. Άδεια λειτουργίας Συνεδριακού Κέντρου και Αθλητικών εγκαταστάσεων και παρεμβάσεις τεχνικές και λειτουργικές.
 • Συνέργειες με την πόλη- Άνοιγμα στην κοινωνία, βραβεύσεις μελών της, συνεργασία με τα επιμελητήρια, συνεργασία με την Βιομηχανία, ίδρυση βιομηχανικού διδακτορικού.
 • Χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκή Τράπεζα  (20 εκ ευρώ) για την ολοκλήρωση κτιρίου Ιατρικής (κλινικών λειτουργιών) , κτιρίου Η/Υ, και δημιουργία νέου κτιρίου Οικονομικού Τμήματος. Χρηματοδότηση για ερευνητικό εξοπλισμό, δύο Τμημάτων.
 • Νέος Οργανισμός και Εσωτερικός Κανονισμός.
 • Δωρεές στο Πανεπιστήμιο Πατρών από κ Διγενοπούλου -Ζαφειροπούλου  Μαραγκοπούλειο οίκημα και PetScan στο ΠΓΝΠ.

                                                                       

          Ακαδημαϊκά

 • Αναγόρευση Επίτιμων διδακτόρων, σημαντικών προσωπικοτήτων, στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
 • Βραβεύσεις πρώην Πρυτάνεων, μελών ΔΕΠ, Φοιτητών.
 • Ίδρυση Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου ΠΕΚ (Ν.4610/5.2019) και Ίδρυση 9 Ινστιτούτων με πρώτο το Ινστιτούτο Κυτταρικών Θεραπειών (7/2020).
 • Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) – Πιστοποιητικό σπουδών με   αποτίμηση αντίστοιχου βαθμού ECTS-(joint PhD),  Διιδρυματικά/Διακρατικά ΠΜΣ.
 • Θεσμοθέτηση και λειτουργία του ΚΕΔΙΒΙΜ.
 • Ολοκλήρωση Εσωτερικής και Εξωτερικής  Αξιολόγησης.
 • Πιστοποίηση του Ιδρύματος (2018).
 • Ίδρυση και επανίδρυση ( λόγω θεσμικών αλλαγών) ΠΜΣ, απονομή intergrated masters, κανονισμός μεταδιδακτορικής έρευνας.
 • Εγκατάστασή λογισμικού Turnitin.
 • Θέματα διασφάλισης Ποιότητας.
 • Κινητικότητα Erasmus.
 • Διεθνής κατάταξη (8-2% της ελίτ των Ιδρυμάτων ανώτατής εκπαίδευσης παγκοσμίως).
 • 2020-το Πανεπιστήμιο Πατρών στην 368η θέση με 602 ετεροαναφορές.

 

 • ΕΛΚΕ μη αυτοδύναμος – αντιμετωπίζει πρωτόγνωρες δυσκολίες.
  Ενίσχυση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευναςΒελτίωση της διαχειριστικής επάρκειας Εξωστρέφεια (Patras IQ-2015, 2016, 2017, 2018, 2019)Παρόλες τις σημαντικές αλλαγές στην διαχείριση του ΕΛΚΕ, και σε πλαίσιο ασφυκτικά μη αυτοδύναμο, πιστεύω ότι χρειάζονται ριζικές παρεμβάσεις, αλλά κυρίως αλλαγές σε θεσμικό  πλαίσιο από την Πολιτεία, ώστε να παρέχονται στους Ερευνητές, οι δυνατόν  καλύτερες διαδικασίες διαχείρισης των  προγραμμάτων  τους.

 

 • Ενιαία Τριτοβάθμια εκπαίδευση
  • Η Σύγκλητος ήταν κατά πλειοψηφία αρνητική στην ενσωμάτωση των ΤΕΙ στο Πανεπιστήμιο Πατρών. 10 υπερ /12κατα /2λευκα.
   Εφαρμογή του Νόμου 4610/2019- ενιαία τριτοβάθμια εκπαίδευση-35 Τμήματα, 7 Σχολές στο Πανεπιστήμιο Πατρών, σε 7 πόλεις,  και παραλαβή κτιριακών εγκαταστάσεων, υλικοτεχνικού εξοπλισμού, οικονομικών και ενσωμάτωση Ανθρώπινου δυναμικού από τα πρώην ΤΕΙ. Νέα προγράμματα Σπουδών σε όλα τα Τμήματα πρώην ΤΕΙ. Δυστυχώς, κατά την γνώμη μου, δεν έγινε η  ενσωμάτωση της Πολυτεχνικής Σχολής Πρώην ΤΕΙ, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, αλλά ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.  Το έργο συνεχίζεται με επικαιροποίηση και στρατηγικές παρεμβάσεις, χωρίς υπαναχώρηση στην ουσία. Παρεμβάσεις θα χρειαστούν πολλές, καθώς και ανακατατάξεις, επικαιροποιώντας συνεχώς τις ανάγκες και την επιθυμητή εξέλιξη του Πανεπιστημίου μας. Στο Νόμο 4610/2019, ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών, και η Νομική Σχολή με θετική απόφαση κατά πλειοψηφία της Συγκλήτου μας. Αίτημα χρόνιο από το Πανεπιστήμιο Πατρών, τον Δικηγορικό Σύλλογο, την Περιφέρεια Δ. Αχαΐας  και την Κοινωνία της Πάτρας. Η Νομική Σχολή θα λειτουργούσε, το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, όπως και άλλα Τμήματα, με απόφαση Συγκλήτου, προκειμένου να υπάρχει ικανός χρόνος προετοιμασίας.  Η Υπουργός Παιδείας, άμα τη αναληψει των καθηκόντων της, 7/2019, κατήργησε την Ιδρυμένη Νομική Σχολή, με Νόμο.
  • Πανδημία Covid-19
    Αντιμετώπιση σε όλα τα επίπεδα και εφαρμογή όλων των οδηγιών
   Οργάνωση δομής ελέγχου SARS-Cov-2, σε συνεργασία με την 6η ΥΠΕ ( κ. Καρβέλη), και το Ιατρικό Τμήμα.
   Εφαρμογή της εξ αποστάσεως Εκπαίδευση επιτυχώς.
   Αντιμετώπιση όλων των θεμάτων της Φοιτητικής Εστίας σε επίπεδο σίτισης, στέγασης  σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας.
   Λειτουργία του Εργαστηρίου Μοριακής Διάγνωσης Λοιμογόνων Παραγόντων, Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστημίου Πατρών ( Υπεύθυνη Καθηγήτρια κ Μουζάκη).
   Λήψη όλων των προβλεπόμενων Υγειονομικών μέτρων.

 

Ευχόμαστε, Καλή αρχή  στη νέα Πρυτανική Αρχή και κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο της, και στα πολλά, που πρέπει ακόμα να γίνουν.

 

Κυριαζοπούλου Βενετσάνα Πρύτανις

Αν. Πρυτάνεως

Καραμάνος Νίκος

Πολύζος Δημοσθένης

Αγγελόπουλος Γιώργος

Ψαλτόπουλος Δημήτρης              9.14-5.15

Παναγιωτακόπουλος Χρήστος    9.14-10.16

Μπούρας Χρήστος                     10.15-5.19

 

 

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Εκδηλώσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών

 

Ειδικό Αφιέρωμα – Πρυτάνεις του Πανεπιστημίου Πατρών και Απόφοιτοι

 

Πρυτανεία Πανεπιστημίου Πατρών 2014-2020

 Δύο εκλογικές διαδικασίες 2014-2015, 2015-2020

Σημαντικά

 • Συμβούλιο Ιδρύματος (9.2011-7.2016). Η συνεργασία υπήρξε εποικοδομητική και αποτελεσματική.
 • Οικονομική κρίση –Αντιμετώπιση.
 • Διευθέτηση επιβολής προστίμου στο Πανεπιστήμιο, από Περιφέρεια Δ.Ε.
 • Καθημερινότητα –  Φοιτητική Μέριμνα, 24ωρη  Φύλαξη του Πανεπιστημίου, Ενημέρωση ανά εβδομάδα με δελτίο Τύπου στην κοινότητα και στην ηλεκτρονική εφημερίδα για την Παιδεία esos.
 • Συμμετοχή του Πανεπιστημίου μας στο Προεδρείο Συνόδου το Ακ. Έτος 2016-2017, και Σύνοδος Πρυτάνεων στην Πάτρα, (Καλάβρυτα) 9/2017.
 • Περίφραξη Πανεπιστημίου (Χρηματοδότηση Περιφέρειας-Α. Κατσιφάρας).
 • Ανακαίνιση 29 Αμφιθεάτρων Πανεπιστημίου (Χρηματοδότηση Περιφέρειας-Α. Κατσιφάρας).
 • Ψηφιακό Αλμα – Ολοκλήρωση. Άδεια λειτουργίας Συνεδριακού Κέντρου και Αθλητικών εγκαταστάσεων και παρεμβάσεις τεχνικές και λειτουργικές.
 • Συνέργειες με την πόλη- Άνοιγμα στην κοινωνία, βραβεύσεις μελών της, συνεργασία με τα επιμελητήρια, συνεργασία με την Βιομηχανία, ίδρυση βιομηχανικού διδακτορικού.
 • Χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκή Τράπεζα  (20 εκ ευρώ) για την ολοκλήρωση κτιρίου Ιατρικής (κλινικών λειτουργιών) , κτιρίου Η/Υ, και δημιουργία νέου κτιρίου Οικονομικού Τμήματος. Χρηματοδότηση για ερευνητικό εξοπλισμό, δύο Τμημάτων.
 • Νέος Οργανισμός και Εσωτερικός Κανονισμός.
 • Δωρεές στο Πανεπιστήμιο Πατρών από κ Διγενοπούλου -Ζαφειροπούλου  Μαραγκοπούλειο οίκημα και PetScan στο ΠΓΝΠ.

                                                                       

          Ακαδημαϊκά

 • Αναγόρευση Επίτιμων διδακτόρων, σημαντικών προσωπικοτήτων, στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
 • Βραβεύσεις πρώην Πρυτάνεων, μελών ΔΕΠ, Φοιτητών.
 • Ίδρυση Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου ΠΕΚ (Ν.4610/5.2019) και Ίδρυση 9 Ινστιτούτων με πρώτο το Ινστιτούτο Κυτταρικών Θεραπειών (7/2020).
 • Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) – Πιστοποιητικό σπουδών με   αποτίμηση αντίστοιχου βαθμού ECTS-(joint PhD),  Διιδρυματικά/Διακρατικά ΠΜΣ.
 • Θεσμοθέτηση και λειτουργία του ΚΕΔΙΒΙΜ.
 • Ολοκλήρωση Εσωτερικής και Εξωτερικής  Αξιολόγησης.
 • Πιστοποίηση του Ιδρύματος (2018).
 • Ίδρυση και επανίδρυση ( λόγω θεσμικών αλλαγών) ΠΜΣ, απονομή intergrated masters, κανονισμός μεταδιδακτορικής έρευνας.
 • Εγκατάστασή λογισμικού Turnitin.
 • Θέματα διασφάλισης Ποιότητας.
 • Κινητικότητα Erasmus.
 • Διεθνής κατάταξη (8-2% της ελίτ των Ιδρυμάτων ανώτατής εκπαίδευσης παγκοσμίως).
 • 2020-το Πανεπιστήμιο Πατρών στην 368η θέση με 602 ετεροαναφορές.

 

 • ΕΛΚΕ μη αυτοδύναμος – αντιμετωπίζει πρωτόγνωρες δυσκολίες.
  Ενίσχυση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευναςΒελτίωση της διαχειριστικής επάρκειας Εξωστρέφεια (Patras IQ-2015, 2016, 2017, 2018, 2019)Παρόλες τις σημαντικές αλλαγές στην διαχείριση του ΕΛΚΕ, και σε πλαίσιο ασφυκτικά μη αυτοδύναμο, πιστεύω ότι χρειάζονται ριζικές παρεμβάσεις, αλλά κυρίως αλλαγές σε θεσμικό  πλαίσιο από την Πολιτεία, ώστε να παρέχονται στους Ερευνητές, οι δυνατόν  καλύτερες διαδικασίες διαχείρισης των  προγραμμάτων  τους.

 

 • Ενιαία Τριτοβάθμια εκπαίδευση
  • Η Σύγκλητος ήταν κατά πλειοψηφία αρνητική στην ενσωμάτωση των ΤΕΙ στο Πανεπιστήμιο Πατρών. 10 υπερ /12κατα /2λευκα.
   Εφαρμογή του Νόμου 4610/2019- ενιαία τριτοβάθμια εκπαίδευση-35 Τμήματα, 7 Σχολές στο Πανεπιστήμιο Πατρών, σε 7 πόλεις,  και παραλαβή κτιριακών εγκαταστάσεων, υλικοτεχνικού εξοπλισμού, οικονομικών και ενσωμάτωση Ανθρώπινου δυναμικού από τα πρώην ΤΕΙ. Νέα προγράμματα Σπουδών σε όλα τα Τμήματα πρώην ΤΕΙ. Δυστυχώς, κατά την γνώμη μου, δεν έγινε η  ενσωμάτωση της Πολυτεχνικής Σχολής Πρώην ΤΕΙ, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, αλλά ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.  Το έργο συνεχίζεται με επικαιροποίηση και στρατηγικές παρεμβάσεις, χωρίς υπαναχώρηση στην ουσία. Παρεμβάσεις θα χρειαστούν πολλές, καθώς και ανακατατάξεις, επικαιροποιώντας συνεχώς τις ανάγκες και την επιθυμητή εξέλιξη του Πανεπιστημίου μας. Στο Νόμο 4610/2019, ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών, και η Νομική Σχολή με θετική απόφαση κατά πλειοψηφία της Συγκλήτου μας. Αίτημα χρόνιο από το Πανεπιστήμιο Πατρών, τον Δικηγορικό Σύλλογο, την Περιφέρεια Δ. Αχαΐας  και την Κοινωνία της Πάτρας. Η Νομική Σχολή θα λειτουργούσε, το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, όπως και άλλα Τμήματα, με απόφαση Συγκλήτου, προκειμένου να υπάρχει ικανός χρόνος προετοιμασίας.  Η Υπουργός Παιδείας, άμα τη αναληψει των καθηκόντων της, 7/2019, κατήργησε την Ιδρυμένη Νομική Σχολή, με Νόμο.
  • Πανδημία Covid-19
    Αντιμετώπιση σε όλα τα επίπεδα και εφαρμογή όλων των οδηγιών
   Οργάνωση δομής ελέγχου SARS-Cov-2, σε συνεργασία με την 6η ΥΠΕ ( κ. Καρβέλη), και το Ιατρικό Τμήμα.
   Εφαρμογή της εξ αποστάσεως Εκπαίδευση επιτυχώς.
   Αντιμετώπιση όλων των θεμάτων της Φοιτητικής Εστίας σε επίπεδο σίτισης, στέγασης  σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας.
   Λειτουργία του Εργαστηρίου Μοριακής Διάγνωσης Λοιμογόνων Παραγόντων, Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστημίου Πατρών ( Υπεύθυνη Καθηγήτρια κ Μουζάκη).
   Λήψη όλων των προβλεπόμενων Υγειονομικών μέτρων.

 

Ευχόμαστε, Καλή αρχή  στη νέα Πρυτανική Αρχή και κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο της, και στα πολλά, που πρέπει ακόμα να γίνουν.

 

Κυριαζοπούλου Βενετσάνα Πρύτανις

Αν. Πρυτάνεως

Καραμάνος Νίκος

Πολύζος Δημοσθένης

Αγγελόπουλος Γιώργος

Ψαλτόπουλος Δημήτρης              9.14-5.15

Παναγιωτακόπουλος Χρήστος    9.14-10.16

Μπούρας Χρήστος                     10.15-5.19

 

 

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Εκδηλώσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών

 

Διαβάστε περισσότερα

Θα χαρούμε να ακούσουμε και τη δική σου ιστορία!

Εγγράψου στο δίκτυο αποφοίτων και στείλε μας τη δική σου ιστορία ή διάκριση

Θα χαρούμε να ακούσουμε και τη δική σου ιστορία!

Εγγράψου στο δίκτυο αποφοίτων και στείλε μας τη δική σου ιστορία ή διάκριση