Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που εισήχθησαν  στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών  το έτος 1977,  θα πραγματοποιήσουν την πρώτη τους συνάντηση μετά τα φοιτητικά τους χρόνια, στις 8 Ιουλίου 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Θα απευθύνουν σύντομο χαιρετισμό ο Αντιπρύτανης Οικονομικών κ. Βασιλειάδης και ο  Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής κ. Καζαντζίδης.

 

Από την ομάδα πρωτοβουλίας για την συνάντηση

Ανδρέας Κατσανάκης  adreaskats1@gmail.com

Δημήτρης Αναστασόπουλος  anastdim@upatras.gr

 

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που εισήχθησαν  στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών  το έτος 1977,  θα πραγματοποιήσουν την πρώτη τους συνάντηση μετά τα φοιτητικά τους χρόνια, στις 8 Ιουλίου 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Θα απευθύνουν σύντομο χαιρετισμό ο Αντιπρύτανης Οικονομικών κ. Βασιλειάδης και ο  Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής κ. Καζαντζίδης.

 

Από την ομάδα πρωτοβουλίας για την συνάντηση

Ανδρέας Κατσανάκης  adreaskats1@gmail.com

Δημήτρης Αναστασόπουλος  anastdim@upatras.gr

 

Διαβάστε περισσότερα