Ομιλητές:

  • Βοτανικό, Παναγιώτης Δημόπουλος, Καθηγητής Τμ. Βιολογίας, Παν. Πατρών και Μαρία Πανίτσα, Επίκ, Καθηγήτρια Τμ. Βιολογίας, Παν. Πατρών
  • Επιστημών και ΤεχνολογίαςΙωάννης Ηλιόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής ΜΕΤ ΠΠ & Πένυ Θεολόγη-Γκούτη, Υπεύθυνη ΜΕΤ ΠΠ
  • Ζωολογικό, Γιώργος Μήτσαινας, Λέκτορας, Τμ. Βιολογίας, Παν/μιο Πατρών