Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχει το αμέσως επόμενο διάστημα τα ακόλουθα εξ αποστάσεως επιμορφωτικά προγράμματα

  • Λογιστική και Επιχειρήσεις – ACCOUNTING AND BUSINESS
  • Εξειδικευμένα Προγράμματα Φυσικοθεραπείας
  • Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων
  • Performance: Θεωρία και πρακτική εφαρμογή

Δείτε επιπλέον πληροφορίες για τα προγράμματα στην ιστοσελίδα του Κέντρου https://kedivim.upatras.gr/e-learning/ ή ζητήστε επιπλέον πληροφορίες με e-mail kedivim@upatras.gr ή τηλεφωνικά 2610.99.66.39