Το Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών αποτελεί, για 30 περίπου χρόνια, το σημείο συνάντησης των βιβλιοθηκονόμων των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το πεδίο ανάδειξης των εξελίξεων στον χώρο. Είναι ένα όργανο ανταλλαγής απόψεων και αναζήτησης κοινού βηματισμού προς την κατεύθυνση της καλύτερης δυνατής υποστήριξης της αποστολής των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ταυτόχρονα, είναι ένας φορέας υποδοχής, επεξεργασίας και αφομοίωσης όλων των κρίσιμων και χρήσιμων εξελίξεων στον διεθνή χώρο και ένας μοχλός αναβάθμισης του διδακτικού και ερευνητικού έργου των Πανεπιστημίων.

Αναλυτικά: https://library.upatras.gr/event/palc27