Συγχαίρουμε τον Ομότιμο Καθηγητή Βιοχημείας στο Τμήμα Βιολογίας, κ. Χρήστο Γεωργίου για την βιοχημική μέθοδο που τέθηκε σε διεθνή κυκλοφορία ως εμπορικό kit από την αμερικάνικη χημική εταιρεία Cayman Chemical_Co στις 19 Ιουνίου 2020, προς ερευνητική και κλινική χρήση από τις βιολογικές, ιατρικές και βιοτεχνολογικές επιστήμες. H ερευνητική μελέτη στην οποία στηρίχθηκε η ανάπτυξη του kit, αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης του (https://www.caymanchem.com/pdfs/701530.pdf).
Η χορήγηση άδειας παραγωγής του kit προς την Cayman έγινε με συμφωνία στην οποία ο κ. Γεωργίου συμπεριέλαβε και το Πανεπιστήμιο Πατρών, για την αναγνώριση της ποικίλης συνεισφοράς του ως δημόσιο ίδρυμα, καθώς και για την έκδοση σχετικής Ελληνικής πατέντας GR20160100569/04.11.2016). Ο κ. Γεωργίου ενημέρωσε προσφάτως την Επιτροπή Ερευνών για το kit, μετά από σχετική πρόσκληση.