Λογότυπο ιστότοπου αποφοίτων Πανεπιστημίου Πατρών

Ερωτηματολόγιο αποφοίτων Ελληνικών Πανεπιστημίων που ζούν στο εξωτερικό

Απαντώντας σε αυτήν την έρευνα, θα μας βοηθήσετε να γνωριστούμε καλύτερα μαζί σας και θα μας δώσετε την ευκαιρία να έχουμε μια πιο ακριβή εικόνα της τελικής μορφής που θα πρέπει να πάρει αυτό το έργο προκειμένου να εξυπηρετήσει καλύτερα τους κοινούς μας στόχους.