Διαβάστε όλη τη συνέντευξη στο τεύχος 66 του @UP

http://www.upatras.gr/el/node/9788