Απόφοιτοι Πανεπιστημίου Πατρών

English | Ελληνικά

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ

Προπτυχιακές Σπουδές: Πτυχίο Γεωλογίας
Έτος εισαγωγής προπτυχιακών σπουδών: 2011
Μεταπτυχιακές Σπουδές: Πτυχίο 'Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον'
Έτος εισαγωγής μεταπτυχιακών σπουδών: 2016
Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία

Ερευνητής Γεωλόγος στο Πανεπιστήμιο του Leoben

Γεωλόγος εξερεύνησης στην Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.

 

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά C2, Γαλλικά Β2, Γερμανικά
Email επικοινωνίαςgeo11117@upnet.gr