Απόφοιτοι Πανεπιστημίου Πατρών

English | Ελληνικά

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΣΣΟΣ

Προπτυχιακές Σπουδές: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Έτος εισαγωγής προπτυχιακών σπουδών: 1990
Τρέχουσα απασχόληση: Ελεύθερος επαγγελματίας
Τοποθεσία
Email επικοινωνίαςdimitris.vossos@yahoo.com