Απόφοιτοι Πανεπιστημίου Πατρών

English | Ελληνικά

Μάριος Κατσής

Προπτυχιακές Σπουδές: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Έτος εισαγωγής προπτυχιακών σπουδών: 1996
Μεταπτυχιακές Σπουδές: Τμήμα Μαθηματικών
Έτος εισαγωγής μεταπτυχιακών σπουδών: 2004
Ξένες γλώσσες: Αγγλικά