Δημοσιεύτηκε στο τεύχος Ιανουαρίου του περιοδικού Physics of Fluids που εκδίδεται από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Φυσικής (American Institute of Physics), η πρωτοποριακή εργασία με τίτλο: The missing role of hydrodynamic stresses on ascending aortic dissection, [Phys. Fluids 33, 011901 (2021); https://doi.org/10.1063/5.0029346, σύμφωνα με την οποία τροποποιείται ο νόμος του Laplace. Στην έρευνα συμμετείχαν οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Πατρών κ.κ. Γεώργιος Καραχάλιος, Ομότιμος Καθηγητής, Μαρίνα Καραχάλιου, Γεράσιμος Μεσσάρης,  Βασίλειος Λουκόπουλος, Κωνσταντίνος Κουτσογιάννης, Πέτρος Ζαμπάκης.

Συγχαίρουμε όλους όσους συμμετείχαν στη σημαντική αυτή έρευνα, η οποία αντανακλά την ποιότητα του επιστημονικού έργου που πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Πατρών και συντελούν στην προβολή του Ιδρύματος στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

 

Ο Πρύτανης

Χρήστος Ι. Μπούρας
Καθηγητής