Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές/οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Πατρών,

σας καλούμε να συμμετάσχετε στην Έρευνα Αποφοίτων της QS.

Η έρευνα διεξάγεται από την εταιρεία QS, η οποία συνεργάζεται με ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλον τον κόσμο, επειδή το Πανεπιστήμιο Πατρών επέλεξε να αξιολογηθεί για το σύστημα QS Stars, ως ένα ίδρυμα που επιδιώκει την αριστεία και αναζητά διαρκώς τη βελτίωση του. Το QS Stars είναι ένα σύστημα αξιολόγησης που επιτρέπει στα πανεπιστήμια να αποτιμούν την λειτουργία τους έναντι κάποιων διεθνών προτύπων.

Ο σκοπός του παρόντος ερωτηματολογίου είναι να ανακαλύψει τι ακολούθησε από τη στιγμή της αποφοίτησης σας, βοηθώντας μας να υπολογίσουμε τον δείκτη απασχόλησης, αλλά και της συνέχισης των σπουδών των πτυχιούχων του Πανεπιστημίου μας.

Θα εκτιμούσαμε πολύ εάν συμπληρώνατε την έρευνα πριν από τις 27 Μαΐου 2022. Η συμπλήρωση του απαιτεί λίγα μόνο λεπτά για να ολοκληρωθεί και θα πρέπει να γίνει σε μία συνεδρία (session). Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://bit.ly/38EBO34

Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας και ανυπομονούμε να λάβουμε τις απαντήσεις σας.

Ο Πρύτανης

Χ. Ι. Μπούρας

Αγαπητές/οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Πατρών,

σας καλούμε να συμμετάσχετε στην Έρευνα Αποφοίτων της QS.

Η έρευνα διεξάγεται από την εταιρεία QS, η οποία συνεργάζεται με ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλον τον κόσμο, επειδή το Πανεπιστήμιο Πατρών επέλεξε να αξιολογηθεί για το σύστημα QS Stars, ως ένα ίδρυμα που επιδιώκει την αριστεία και αναζητά διαρκώς τη βελτίωση του. Το QS Stars είναι ένα σύστημα αξιολόγησης που επιτρέπει στα πανεπιστήμια να αποτιμούν την λειτουργία τους έναντι κάποιων διεθνών προτύπων.

Ο σκοπός του παρόντος ερωτηματολογίου είναι να ανακαλύψει τι ακολούθησε από τη στιγμή της αποφοίτησης σας, βοηθώντας μας να υπολογίσουμε τον δείκτη απασχόλησης, αλλά και της συνέχισης των σπουδών των πτυχιούχων του Πανεπιστημίου μας.

Θα εκτιμούσαμε πολύ εάν συμπληρώνατε την έρευνα πριν από τις 27 Μαΐου 2022. Η συμπλήρωση του απαιτεί λίγα μόνο λεπτά για να ολοκληρωθεί και θα πρέπει να γίνει σε μία συνεδρία (session). Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://bit.ly/38EBO34

Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας και ανυπομονούμε να λάβουμε τις απαντήσεις σας.

Ο Πρύτανης

Χ. Ι. Μπούρας

Διαβάστε περισσότερα