Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, τα οποία καθορίζονται από το ν. 3685/2008, αποσκοπούν στην περαιτέρω προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και των τεχνών, καθώς και στην προώθηση της έρευνας, συνεκτιμώντας την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Τα ελληνικά Πανεπιστήμια απονέμουν τόσο Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) όσο και Διδακτορικά Διπλώματα (ΔΔ), ενώ συνεργάζονται με αναγνωρισμένα Ιδρύματα του εξωτερικού για την εκπόνηση, με συνεπίβλεψη, διδακτορικών διατριβών και τη λειτουργία κοινών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Οι προκηρύξεις όλων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών είναι διαθέσιμες εδώ.

Η υποβολή αίτησης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας «Ηλεκτρονική Γραμματεία». Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες μπορούν να καταχωρήσουν όλα τα απαιτούμενα για την υποψηφιότητά τους στοιχεία και να υποβάλουν τα ζητούμενα δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή εδώ.

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών είναι τα ακόλουθα:

Αγροτική Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη της Υπαίθρου
Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο
Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός
Βιοϊατρικές Επιστήμες
Βιοϊατρική Μηχανική
Βιολογίας
Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον
Δημόσια Υγεία
Διεπιστημονική Προσέγγιση των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών στην Εκπαίδευση- STEM Education
Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις
Διοίκηση Επιχειρήσεων – (ΜΒΑ)
Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων – ΜΒΑ
Επιστήμες της Εκπαίδευσης
Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής
Επιστήμη και Τεχνολογία των Πολυμερών
Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών
Επιστήμη των Υλικών
Εφαρμογές Προστασίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος
Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων
Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας
Θεωρητική και Πρακτική Φιλοσοφία
Ιατρική ΦυσικήΙατρική Χημεία: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων
Κατανεμημένη Πράσινη Ηλεκτρική Ενέργεια και οι Προηγμένες Δικτυακές Υποδομές για τη Διαχείριση και την Οικονομία της
Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές
Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων
Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού
Περιβαλλοντικές Επιστήμες
Πληροφορική Επιστημών Ζωής (ΠΕΖ)
Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη
Πολιτικών Μηχανικών
Σύγχρονες προσεγγίσεις στη Γλώσσα και στα Κείμενα
Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων και Επικοινωνιών
Φαρμακευτικές Επιστήμες και Τεχνολογίες
Φυσικής
Χημείας
Χημική Βιολογία
Χημικών Μηχανικών

Leave a Reply