Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, τα οποία καθορίζονται από τους Ν. 3685/2008 και 4485/2017, αποσκοπούν στην περαιτέρω προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και των τεχνών, καθώς και στην προώθηση της έρευνας, συνεκτιμώντας την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.

Τα ελληνικά Πανεπιστήμια απονέμουν τόσο Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) όσο και Διδακτορικά Διπλώματα (ΔΔ), ενώ συνεργάζονται με αναγνωρισμένα Ιδρύματα του εξωτερικού για την εκπόνηση, με συνεπίβλεψη, διδακτορικών διατριβών και τη λειτουργία κοινών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Οι προκηρύξεις όλων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών είναι διαθέσιμες εδώ.

Η υποβολή αίτησης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας «Ηλεκτρονική Γραμματεία». Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες μπορούν να καταχωρήσουν όλα τα απαιτούμενα για την υποψηφιότητά τους στοιχεία και να υποβάλουν τα ζητούμενα δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή εδώ .

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών είναι τα ακόλουθα:

Σχολή Θετικών Επιστημών

 

Τμήμα Βιολογίας

Τμήμα Γεωλογίας

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών

Τμήμα Μαθηματικών

Τμήμα Φυσικής

Τμήμα Χημείας

 

Πολυτεχνική Σχολή

 

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

 

Σχολή Επιστημών Υγείας

Tμήμα Ιατρικής

 

Tμήμα Φαρμακευτικής

 

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

Τμήμα Φιλολογίας

Τμήμα Φιλοσοφίας

 

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

 

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

 

Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας

Τμήμα Φυσικοθεραπείας

 

Τμήμα Λογοθεραπείας