Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 20 Δεκεμβρίου 2020 (ώρα 23:59)

Το πρόγραμμα «Βιομηχανικά Διδακτορικά UPatras IQ 2020», αποτελεί μία πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών μέσω του οποίου υποστηρίζονται τετραετή διδακτορικά προγράμματα βιομηχανικού προσανατολισμού, με στόχο την δημιουργία ισχυρών και γόνιμων δεσμών ανάμεσα στον ακαδημαϊκό και τον βιομηχανικό χώρο.

Ο διδακτορικός τίτλος απονέμεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, το οποίο από κοινού με μία επιχείρηση/βιομηχανία εξασφαλίζουν το κόστος της υποτροφίας ενός υποψήφιου διδάκτορα. Το ερευνητικό αντικείμενο της διατριβής καθορίζεται από το επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. και τη συνεργαζόμενη επιχείρηση/βιομηχανία.