Το Πανεπιστήμιο Πατρών προσφέρει στο κοινό πρόσβαση σε 351 ανοιχτά μαθήματα μέσω της πλατφόρμας Open eclass. Η πλατφόρμα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων. Τα ανοιχτά μαθήματα είναι μέρος από τα μαθήματα που διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο, ελεύθερα προσβάσιμα και δωρεάν διαθέσιμα στο Διαδίκτυο. Δεν είναι μέρος προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ή προγράμματος σπουδών ΑΕΙ. Τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα δεν προσφέρουν υποστήριξη από διδάσκοντες και δεν οδηγούν στη χορήγηση κάποιου πιστοποιητικού.