Οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Πατρών μπορούν να παραμένουν μέλη της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης. Οι απόφοιτοι μπορούν να κατέχουν την κάρτα μέλους της Βιβλιοθήκης που είχαν εκδόσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, με την υποχρέωση όμως να την ανανεώνουν σε ετήσια βάση, προκειμένου να υπάρχει ένα έγκυρο αρχείο ενεργών μελών. Εάν μεσολαβήσει ένα έτος αδράνειας της, τότε χάνουν την ιδιότητα του μέλους και εν συνεχεία, εάν επιθυμούν την επανεγγραφή τους, εγγράφονται στη Βιβλιοθήκη ως Εξωτερικοί Χρήστες. Παρά το γεγονός ότι οι απόφοιτοι απολαμβάνουν δικαιώματα χρήσης πολλών επιτόπιων ή απομακρυσμένων υπηρεσιών των μελών της ΒΚΠ, τα δικαιωματά τους δεν είναι πλήρη. Για παράδειγμα, οι απόφοιτοι μπορούν να δανείζονται δύο βιβλία για επτά ημέρες, δίχως δικαίωμα ανανέωσης.