Νέες τεχνικές αναγέννησης για μεγάλα οστικά ελλείμματα: Έναρξη του ερευνητικού προγράμματος της ΕΕ SBR

Πάτρα: Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2020 – Δέκα ακαδημαϊκά ιδρύματα και βιομηχανίες θα συνεργαστούν στο νέο ερευνητικό πρόγραμμα της ΕΕ SBR (Smart Bone Regeneration-Έξυπνη Οστική Αναγέννηση) με στόχο τη βελτίωση των θεραπευτικών επιλογών για ασθενείς με μεγάλα οστικά ελλείμματα, μακρών οστών. Το «έξυπνο» βιοδιασπώμενο υποκατάστατο οστού αρχικά θα λειτουργεί σαν ικρίωμα, θα βασίζεται σε πολυμερή παραγόμενα με τεχνολογία 3D-εκτύπωσης, και θα περιλαμβάνει προηγμένες τεχνολογίες ελεγχόμενης αποδέσμευσης βιο-ενεργών μορίων για επιτάχυνση της αναγέννησης των οστών. Επιπλέον, καινοτόμες τεχνολογίες αισθητήρων θα επιτρέψουν την παρακολούθηση της μετεγχειρητικής πορείας επούλωσης, αντικαθιστώντας τις τακτικές ακτινοσκοπήσεις και την ανάγκη επεμβατικών εξετάσεων. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών και χρηματοδοτείται με 6,4 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα εδώ.

Συντονισμός Προγράμματος:
University of Patras

Καθηγητής Ηλίας Παναγιωτόπουλος
Τηλ: +30 2613603555
E-Mail: epanagi@upatras.gr

Καθηγήτρια Σοφία Γ. Αντιμησιάρη
Τηλ: +30 2610962332
E-Mail: santimis@upatras.gr