ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 3 / 2019-2020

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020
Σύμφωνα με την από 18.9.2019 Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η ηλεκτρονική εγγραφή των επιτυχόντων στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2019 ξεκίνησε στις 18.09.2019 και θα ολοκληρωθεί στις 27.09.2019 στην ηλεκτρονική βάση του Υπουργείου  https://eregister.it.minedu.gov.gr (Το πλήρες κείμενο του Δελτίου Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων). Μετά την αποστολή από το Υπουργείο, των πινάκων των εγγεγραμμένων πρωτοετών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, το Πανεπιστήμιο Πατρών θα ανακοινώσει στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος (www.upatras.gr) τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οι πρωτοετείς φοιτητές θα πρέπει να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ψηφιακού Άλματος (eggrafes.upatras.gr) προκειμένου να συμπληρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία εγγραφής τους για να λάβουν πιστοποιητικό εγγραφής και κωδικούς πρόσβασης στις τηλεματικές υπηρεσίες του Ιδρύματος.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Το ειδικό γραφείο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών ξεκινά την λειτουργία του και αυτό το ακαδημαϊκό έτος, στις 20.09.2019.Το ειδικό γραφείο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών υγείας απευθύνεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες όλων των τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών και λειτουργεί κατόπιν προγραμματισμένων συναντήσεων κάθε Παρασκευή στο ισόγειο του κτιρίου Α΄ στην Πανεπιστημιούπολη Ρίου. Οι φοιτητές απευθύνονται για ραντεβού στα τηλ.: 2610-969696 και 2610-969897. Περισσότερες πληροφορίες για το γραφείο ψυχολογικής στήριξης μπορείτε να αναζητήσετε: εδώ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών είναι στην ευχάριστη θέση να πληροφορήσει την ακαδημαϊκή κοινότητα ότι το Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση χορήγησε πιστοποίηση στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές του διαδικασίες, με βάση τις αρχές του προτύπου ποιότητας ΠΠΣ της ΑΔΙΠ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015). Κατά τη διαδικασία Πιστοποίησης του ΠΠΣ συνεργάστηκαν η Διοίκηση του Ιδρύματος και η  Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας με τη Διοίκηση και την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης της Ακαδημαϊκής Μονάδας. Η πιστοποίηση ολοκληρώθηκε με επιτόπια επίσκεψη επιτροπής εμπειρογνωμόνων από το εξωτερικό. Σημαντική ήταν η συμβολή των μελών ΔΕΠ, φοιτητών, ερευνητών, αποφοίτων και των κοινωνικών εταίρων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Συγχαρητήρια σε όλους όσοι συνέδραμαν και  εργάστηκαν με αφοσίωση  για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης ΠΠΣ.

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ο Καθηγητής Νεφρολογίας Carmine Zoccali θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Ιατρικής, την Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ. στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το έργο και την προσωπικότητα του τιμώμενου θα παρουσιάσει ο Καθηγητής Νεφρολογίας και Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής κ. Δημήτριος Γούμενος, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση του τιμώμενου σε Επίτιμο Διδάκτορα από τον Πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής και η περιένδυσή του από την Πρύτανι του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγήτρια Βενετσάνα Κυριαζοπούλου. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του Καθηγητή Carmine Zocalli με θέμα: «Artificial Intelligence in Medicine and in Renal Care. Promises  and challenges». Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης και το βιογραφικό του τιμώμενου έχουν αναρτηθεί στο: https://www.upatras.gr/el/node/8675

 

ΟΙ ΝΕΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκλογής νέων Προέδρων, Αναπλ. Προέδρων & ορισμού οργάνων διοίκησης από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος, σε δώδεκα (12) Τμήματα του  Πανεπιστημίου Πατρών. Ευχόμαστε σε όλες και όλους τις/τους συναδέλφους καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο τους!
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Καθηγητής Σταύρος Τσιτριρίδης, Αναπλ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Κυριακός
Τμήμα Μουσειολογίας Καθηγήτρια Αναστασία Μακρυγένη– Ζαφειροπούλου
(Προσωρινή Πρόεδρος) Επικ. Καθηγητής Γεώργιος Παναγιωτόπουλος
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού Καθηγητής Αλκιβιάδης Παναγόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Ιωάννης Κουτσονίκος
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Καθηγήτρια Σωτηρία (Ήρα) Αντωνοπούλου Καθηγητής Ιωάννης Μητρόπουλος
ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Γεωπονίας Αναπλ. Καθηγήτρια Αγλαϊα Λιόπα – Τσακαλίδου  Αναπλ. Καθηγήτρια Αγγελική Καυγά
Τμήμα Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής Καθηγήτρια Μαρία Παπαδάκη
(Προσωρινή Πρόεδρος)
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Αναπλ. Καθηγητής Γεώργιος Τσιάμης
(Προσωρινός Πρόεδρος)
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Καθηγητής Γεώργιος Καπότης
(Προσωρινός Πρόεδρος)
Τμήμα Ζωϊκής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών Καθηγητής Γεώργιος Κατσέλης
Καθηγητής Χαράλαμπος Γναρδέλλης
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Τμήμα Λογοθεραπείας Καθηγήτρια Αρχόντω Τερζή
(Προσωρινή Πρόεδρος) Καθηγητής Ηλίας Παπαθανασίου

Τμήμα Νοσηλευτικής  Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Μπακάλης Αναπλ. Καθηγητής Παναγιώτης Κιέκκας

Τμήμα Φυσικοθεραπείας Αναπλ. Καθηγήτρια Ευδοκία Μπίλη Αναπλ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Φουσέκης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
Το Πανεπιστήμιο Πατρών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και προκειμένου να εξασφαλίσει την ασφάλεια των ατόμων που κυκλοφορούν σε αυτό, πραγματοποιεί ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για το θέμα των αδέσποτων ζώων, κυρίως σκύλων, που κυκλοφορούν στους χώρους του.
Ενημερώνει συνεχώς, άμεσα και εγγράφως τις αρμόδιες αρχές, για τα περιστατικά επιθέσεων, όπως για το χθεσινό γεγονός επίθεσης αγέλης σκύλων σε μεταπτυχιακό φοιτητή, και ζητά μετ’ επιτάσεως, τη ριζική λύση του συγκεκριμένου προβλήματος.
Επισημαίνεται ότι ο εκ του νόμου υπεύθυνος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος Πατρέων και ότι το κλείσιμο της Μέριμνας Ζώων του Πανεπιστημίου, έγινε με ευθύνη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Καλούμε τους αρμοδίους να δώσουν άμεση λύση στο πρόβλημα, το οποίο δεν δημιουργήθηκε από την Πανεπιστημιακή κοινότητα, αλλά είναι τα μέλη της εκείνα που υφίστανται τις επιπτώσεις. 

Βράβευση του ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή με το  Χορηγικό Πρόγραμμα του Διαγωνισμού «DKMS GLOBAL COLLABORATION GRANT»
Το Χάρισε Ζωή -ΚΕΔΜΟΠ, στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού Global Collaboration Grant που προκηρύχθηκε από το Γερμανικό Αρχείο Δοτών Μυελού των Οστών «DKMS» (Deutsche Knochen Mark Spenderdatei), βραβεύθηκε με μονοετές χορηγικό πρόγραμμα.
Το Global Collaboration Grant χρηματοδοτείται και χορηγείται από το DKMS, αποσκοπώντας στη βελτίωση του παρεχόμενου έργου των Κέντρων Δοτών ανά τον κόσμο και στην προώθηση του διεθνούς αγώνα ενάντια στη λευχαιμία και τα αιματολογικά νοσήματα, προκειμένου να ενισχυθούν οι ασθενείς που αναζητούν έναν συμβατό δότη.
Στο πλαίσιο του χορηγικού προγράμματος το Χάρισε Ζωή – ΚΕΔΜΟΠ θα αναπτύξει δράσεις συνεργασίας με  το διεθνώς καταξιωμένο Γερμανικό Κέντρο Δοτών που αφορούν, αφενός, σε θέματα εκπαίδευσης και μεταφοράς εξειδικευμένης τεχνογνωσίας του προσωπικού των δύο Κέντρων, αφετέρου, στην από κοινού υλοποίηση πρότυπων μοντέλων δράσεων και στη διαμόρφωση δημόσιων καναλιών επικοινωνίας στο πλαίσιο της προσέλκυσης,  διαχείρισης μητρώου δοτών και τυποποίησης δειγμάτων εθελοντών δοτών μυελού των οστών.

Η ΒΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
Για 14η συνεχή χρονιά το Πανεπιστήμιο Πατρών διοργανώνει την Βραδιά του Ερευνητή 2019, στην Πάτρα την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 18.00, στον ισόγειο χώρο εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας και στον πεζόδρομο της οδού Ρήγα Φεραίου. Η ετήσια γιορτή για την Επιστήμη πραγματοποιείται κάθε χρόνο την τελευταία Παρασκευή του Σεπτεμβρίου σε 370 περίπου πόλεις σε όλη την Ευρώπη. H Πρωτοβουλία Researchers’ Night ξεκίνησε το 2005 με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη χώρα μας διοργανώνονται ταυτόχρονα εκδηλώσεις σε εννέα πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Ξάνθη, Καλαμάτα, Ρέθυμνο, Κόρινθος και στόχος της  εκδήλωσης είναι η εξοικείωση του κοινού με τον κόσμο της έρευνας. Πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της φετινής εκδήλωσης μπορείτε να βρείτε:
http://www.researchersnight.gr/patra.el.aspx

Ο Σύλλογος Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών Πανεπιστημίου Πατρών στην 4ην Παραδοσιακή Μουσικοχορευτική Εκδήλωση για την 55η Επέτειο της Επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Αποστόλου Ανδρέου
Εν όψει της εορτής της 55ης Επετείου της Επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Πρωτοκλήτου, πραγματοποιείται η 4η Παραδοσιακή Μουσικοχορευτική εκδήλωση «ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ», με θέμα την Γενοκτονία του Πόντου και την Καταστροφή της Σμύρνης και με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη, τον προσφυγισμό και την ενσωμάτωση των Ελλήνων προσφύγων της χερσονήσου της Ερυθραίας και των Δυτικών παραλίων της Μικράς Ασίας. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη συνεργασία του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέου Πατρών, του Συλλόγου Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών του Πανεπιστημίου Πατρών και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και θα λάβει χώρα την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 8 μ.μ.  στον προαύλιο χώρο του νέου Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέου Πατρών, με είσοδο ελεύθερη.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GPP4Growth
Το Πανεπιστήμιο Πατρών διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου Green Public Procurement for resource-efficient regional growth (GPP4Growth), στο οποίο το Πανεπιστήμιο Πατρών και συγκεκριμένα το «Εργαστήριο Κατανεμημένων Συστημάτων & Τηλεματικής» συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος.
Στο συγκεκριμένο έργο συμμετέχουν 9 εταίροι από 9 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία, Βέλγιο, Ισπανία, Λετονία, Βουλγαρία, Ιρλανδία, Μάλτα). Tο έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του Interreg Europe (http://www.interregeurope.eu/), ενώ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Κύριος στόχος του έργου, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και πρακτικών, είναι η βελτίωση και εφαρμογή πολιτικών που προωθούν την οικολογική καινοτομία και την πράσινη ανάπτυξη μέσω Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων (ΠΔΣ). Απώτερος στόχος του έργου είναι, η αύξηση κατά 7% του αριθμού των επιχειρήσεων, στις περιφέρειες των εταίρων που ενσωματώνουν περιβαλλοντικά κριτήρια κατά την παραγωγή αγαθών ή/και κατά την παροχή προμηθειών, υπηρεσιών και έργων.
Στην ατζέντα της ημερίδας που μπορείτε να δείτε εδώ (https://drive.google.com/file/d/19hSEQySz5UwVmLeg2akw_Y5NdCJpWZ7L/view)  μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα και τα θέματα που θα παρουσιαστούν, ενώ αναλυτικές πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.interregeurope.eu/gpp4growth/. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παρευρεθείτε στην ημερίδα, μπορείτε να στείλετε email: στο vmantadaki@upatras.gr με τίτλο: «Ημερίδα GPP4Growth» και κείμενο το ονοματεπώνυμό σας και την ιδιότητά σας.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
Το επιστημονικό συμπόσιο με τίτλο: «3rd Symposium: Chemistry at the Interface of Biology and Medicine» θα πραγματοποιηθεί στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, από 23 έως 26 Σεπτεμβρίου 2019. Το συμπόσιο αποσκοπεί να φέρει σε επαφή επιστήμονες από διαφορετικούς κλάδους (Χημεία, Φαρμακευτική, Βιολογία, Ιατρική), οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους τομείς της Οργανικής Χημείας, Φαρμακευτικής Χημείας, Δομικής Μελέτης Βιομακρομορίων, Φαρμακολογίας κλπ. και σε ερευνητικά θέματα ευρύτερου βιοϊατρικού ενδιαφέροντος. Στο συμπόσιο θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, προσκεκλημένοι ομιλητές από το εξωτερικό, προερχόμενοι από ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά ινστιτούτα αλλά και τη βιομηχανία.Μπορείτε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ

Πάτρα, 20 Σεπτεμβρίου 2019
Από την Πρυτανεία – Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων,
Εθιμοτυπίας και Εκδηλώσεων Πανεπιστημίου Πατρών