Πάτρα, 2/10/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Πραγματοποιήθηκε στις 30/9/2020 στην Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Πατρών συνάντηση του Εμπορικού & Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών με τον νέο Πρύτανη κ. Χρήστο Μπούρα. Από τον ΕΕΣΠ στην συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ. Ζαφειρόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας κ. Μακρής και ο Γ΄ Αντιπρόεδρος κ. Σολωμός. Οι εκπρόσωποι του συλλόγου συνεχάρησαν τον νέο Πρύτανη και του ευχήθηκαν δημιουργική θητεία. Αναφέρθηκαν στην συμπαράσταση του Συλλόγου, στα προβλήματα και αιτήματα της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, τη συνεργασία που υπάρχει με εργαστήρια του Πανεπιστημίου για προτάσεις και ιδέες εκσυγχρονισμού του εμπορίου καθώς και την δυνατότητα επιστημονικής αξιοποίησης του ψηφιακού ιστορικού αρχείου του Συλλόγου και των ερευνών του ΙΝΕΜΥ. Ο κ. Πρύτανης εξήρε την συνεισφορά του ΕΕΣΠ στην ίδρυση του Πανεπιστημίου και αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο λόγω της μεγάλης του διασποράς σε όλη την περιφέρεια, τη μη ανανέωση του επιστημονικού προσωπικού και τις ελλείψεις στις υποδομές. Εξέφρασε την ανάγκη η πόλη να συνδράμει ενεργά στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων και στη στενότερη διασύνδεση του Πανεπιστημίου με την τοπική επιχείρηση και οικονομία. Συμφωνήθηκε η συνεργασία στα επιδοτούμενα προγράμματα αμειβόμενης μαθητείας καθώς και η συνέργεια και προώθηση δράσεων των τοπικών καταστημάτων για ειδικές εκπτώσεις και προνόμια στους φοιτητές.

Τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών καθηγητή Χρήστο Μπούρα επισκέφθηκε σήμερα ο Δήμαρχος Μεσολογγίου κ. Κ. Λύρος. Αντικείμενο της συνάντησης με τον Πρύτανη, η ενημέρωσή του για τα υπάρχοντα προβλήματα και ειδικότερα για την κατάσταση και τις ανάγκες του Πανεπιστημίου. Κυρίως όμως εστίασαν στο θέμα υποστελέχωσης του Πανεπιστημίου. Ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε για τη κατασκευή δρόμου και το φωτισμό του, καθώς και τη παραχώρηση κτιρίου στο Πανεπιστήμιο στην Ι. Πόλη του Μεσολογγίου. Επίσης εξέφρασε την στήριξη του σε αίτημα του Πανεπιστημίου για την ανακαίνιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του στην Ι. Πόλη Μεσολογγίου, ύψους 1.500.000 ευρώ. Τέλος, υποσχέθηκε ότι θα υπάρξει διακανονισμός σε χρέη προηγούμενων ετών προς τη ΔΕΥΑΜ. Ο ίδιος τόνισε, ότι τάσσεται στο πλευρό του Πρύτανη και του Πανεπιστημίου Πατρών και ότι θα συνδράμει στο μέτρο των δυνατοτήτων του, τόσο για την αύξηση των νέων θέσεων, όσο και στο να αποτρέψει το ενδεχόμενο να κλείσουν Τμήματα που εδρεύουν στο Μεσολόγγι.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
Η Σύγκλητος, στην υπ΄ αριθ. 176/1.10.2020 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη, τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε Τμήματος, τον μέγιστο αριθμό εγγεγραμμένων φοιτητών ανά μάθημα κατά την προηγούμενη τριετία, το ανθρώπινο δυναμικό και τις διαθέσιμες υποδομές των Τμημάτων, τη δυνατότητα παροχής επιπλέον υπηρεσιών καθαριότητας, το υγειονομικό πρωτόκολλο COVID-19, όπως συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή του Πανεπιστημίου, και κατόπιν διεξοδικής συζήτησης, αποφάσισε ομόφωνα  ότι εγκρίνει τις εισηγήσεις των Τμημάτων για τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας του χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021. Σημαντικό κριτήριο που καθόρισε την απόφαση της Συγκλήτου είναι ο σεβασμός στο αγαθό της ζωής και της υγείας των φοιτητών, των εργαζομένων και του εκπαιδευτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με απόφαση της Συγκλήτου, ορίστηκε ο κ. Γ. Λεκατσάς ως Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO), με αναπληρώτρια του την νομικό κ. Γ. Πήττα. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) εποπτεύει όλες τις πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και διασφαλίζει την προστασία προσωπικών δεδομένων εντός του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με τις ισχύουσες νόμιμες διατάξεις. Έχει, ιδίως, τις εξής αρμοδιότητες:
α) ενημερώνει και συμβουλεύει το Πανεπιστήμιο Πατρών και τους εργαζομένους που διενεργούν την επεξεργασία, σχετικά με τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
β) παρακολουθεί την τήρηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και των πολιτικών του Πανεπιστημίου Πατρών σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της λογοδοσίας, καθώς και των σχετικών ελέγχων
γ) παρέχει συμβουλές, όσον αφορά την εκτίμηση αντικτύπου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και παρακολουθεί την εφαρμογή της
δ) συνεργάζεται με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
ε) ενεργεί ως σημείο επαφής με την Αρχή σε θέματα που αφορούν την επεξεργασία και τη συμβουλεύεται, κατά περίπτωση, σχετικά με οποιοδήποτε άλλο θέμα.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Η Νομική Σύμβουλος του Πανεπιστημίου είναι η κ. Κ. Αυγέρη – Λαδά με Αναπληρωτή της τον κ. Δ. Κατριμπούζα. Καθημερινά στο Πανεπιστήμιο βρίσκεται νομικός για να παρέχει, αν χρειασθεί, νομικές συμβουλές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ UPatras IQ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Στο πλαίσιο της Patras IQ, το Πανεπιστήμιο Πατρών αποφάσισε να θεσπίσει το «Πρόγραμμα Βιομηχανικών Διδακτορικών UPatras IQ». Το πρόγραμμα αυτό υποστηρίζει τετραετή διδακτορικά προγράμματα βιομηχανικού προσανατολισμού, με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Πατρών, μιας ιδιωτικής επιχείρησης/βιομηχανίας, εγκατεστημένης στην Ελλάδα και ενός υποτρόφου υποψηφίου διδάκτορα. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ισχυρών και γόνιμων δεσμών ανάμεσα στον ακαδημαϊκό και τον βιομηχανικό χώρο με πολλαπλασιαστικά οφέλη για όλους τους συνεργαζόμενους φορείς.
Στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος τα μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πατρών καλούνται να υποβάλλουν ερευνητική πρόταση σε συνεργασία με μια επιχείρηση/βιομηχανία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Οι προτάσεις υποβάλλονται στη σχετική πλατφόρμα του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών (uphd.upatras.gr). Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου δηλώνει ότι (α) αναλαμβάνει την επίβλεψη, και (β) μαζί με τη συνεργαζόμενη επιχείρηση/βιομηχανία εξασφαλίζουν τα απαραίτητα μέσα για την υλοποίηση του έργου, πέραν των καλύψεων που προσφέρει η παρούσα πρόσκληση.
Η υποβολή της αίτησης γίνεται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την 15η Οκτωβρίου ως την 30η Νοεμβρίου  2020, ώρα 23:59. Προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν θα προωθούνται προς αξιολόγηση.
Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο: https://uphd.upatras.gr/

ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Σίτιση: Η υποβολή δικαιολογητικών για τη δωρεάν σίτιση έχει αρχίσει από 1.9.2020 και ολοκληρώνεται στις 30.10.2020. Οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να σιτίζονται δωρεάν το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τα δικαιολογητικά στη διεύθυνση https://sitisi.upatras.gr, δίνοντας username/password που διαθέτουν. Για τους εισαχθέντες φοιτητές/τριες του ακαδ. έτους 2020-21 η υποβολή των δικαιολογητικών δωρεάν σίτισης θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση εγγραφής τους στο αντίστοιχο Τμήμα και παραλαβής των σχετικών κωδικών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά επισκεφθείτε το: www.upatras.gr/el/food.
Στέγαση: Για τη στέγαση φοιτητών του Πανεπιστημίου στη Πάτρα διατίθενται συνολικά από τη Φοιτητική Εστία Πάτρας 853 κλίνες, εκ των οποίων 706 στο Ρίο και 147 στο Κουκούλι. Επιπλέον μέσω του ΙΝΕΔΙΒΙΜ έχουν εξασφαλιστεί επιπλέον με μίσθωση 132 επιπλέον κλίνες σε ξενοδοχεία της περιοχής. Έτσι η συνολική δυναμικότητα της ΦΕΠ είναι 985 κλίνες. Στη Φοιτητική Εστία Μεσολογγίου διατίθενται 30 κλίνες. Επιπρόσθετα έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο η προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για μίσθωση 180 κλινών στις πόλεις του Μεσολογγίου, Αγρινίου, Αιγίου, Αμαλιάδας και Πύργου. Οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση στέγασης στις Φοιτητικές Εστίες ή σε μισθωμένες κλίνες θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη διεύθυνση: https://stegasi.upatras.gr. Πληροφορίες για την υποβολή αιτήσεων στέγασης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.upatras.gr/el/accommodation
Στεγαστικό επίδομα: Για το στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 έχουν υποβληθεί 6.160 αιτήσεις στην ηλεκτρονική  διεύθυνση: https://stegastiko.minedu.gov.gr. Έχει αρχίσει η αξιολόγηση των αιτημάτων των φοιτητών από το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας και η σταδιακή προώθησή τους προς τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών. Οι  οικονομικές καταβολές πραγματοποιούνται μετά την αποστολή του σχετικού κονδυλίου από το Υπουργείο.
Υγειονομική Περίθαλψη – Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης: Οι δικαιούχοι φοιτητές, σύμφωνα με το ν.4452/Α’/2017, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ). Για τους φοιτητές που μεταβαίνουν στο εξωτερικό (Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης) εκδίδεται από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης (ΕΚΑΑ). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά: https://www.upatras.gr/el/care.
Ψυχολογική Στήριξη Φοιτητών: Το ειδικό γραφείο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών συνεχίζει τη λειτουργία του και αυτό το ακαδημαϊκό έτος. Απευθύνεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας και λειτουργεί κατόπιν προγραμματισμένων συναντήσεων στο ισόγειο του Κτιρίου Α’. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές απευθύνονται για ραντεβού στο τηλ. 2610-969897.
Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας: Το Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας λειτουργεί καθημερινά, από τις 08:00 έως τις 15:00. Εξυπηρετεί φοιτητές που ανήκουν στις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες. Παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη, επαγγελματική & ακαδημαϊκή συμβουλευτική, ιατρική υποστήριξη & φυσικοθεραπείες, υποτροφίες οικονομικής ενίσχυσης, μεταφορά φοιτητών με αναπηρία από & προς το Πανεπιστήμιο Πατρών και επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα προσέγγισης & υποστήριξης των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων. Επίσης διαθέτει εξοπλισμό σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των φοιτητών με κινητική αναπηρία και προβλήματα όρασης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω τηλεφώνου στο 2610969696 και mail στο eko@upatras.gr ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://eko.upatras.gr/
Γραφείο Διασύνδεσης
Το Γραφείο Διασύνδεσης απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές και αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πατρών και αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας, μέσω της ανάπτυξης διαύλων επικοινωνίας, δικτύωσης και συνεργασίας με τις επιχειρήσεις, τους εργοδοτικούς φορείς και την ευρύτερη κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα, το Γραφείο διοργανώνει και υλοποιεί εκδηλώσεις σε συνεργασία με φορείς και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και εξειδικευμένη πληροφόρηση για τον σχεδιασμό και την κατάλληλη προετοιμασία της σταδιοδρομίας των φοιτητών και των αποφοίτων.
To Γραφείο Διασύνδεσης παρέχει:
– Υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και άμεσης υποστήριξης στους φοιτητές ως προς τις σπουδές τους (ατομική και ομαδική συμβουλευτική, τηλεσυμβουλευτική, υποστήριξη φοιτητών με αναπηρία).
 – Ανίχνευση ικανοτήτων, ενδιαφερόντων και προσωπικών χαρακτηριστικών.
 – Ενημέρωση για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για υποτροφίες, προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαιδευτικά σεμινάρια και συνέδρια.
 – Ανεύρεση πόρων στήριξης σπουδών και κατάρτισης (υποτροφίες /κληροδοτήματα).
 – Τεχνικές εύρεσης εργασίας και διαχείριση σταδιοδρομίας. Ενημέρωση για θέσεις εργασίας. Αρχείο αγγελιών για νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
 – Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος.
 – Τεχνικές παρουσίασης σε συνέντευξη επιλογής.

*Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα και διατηρούν απόλυτα το προσωπικό απόρρητο τηρώντας τις κείμενες νομοθεσίες (GDPR)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΛΛΙΠΟΣ+
Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών καλεί τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ για το πρόγραμμα “ΚΑΛΛΙΠΟΣ+” σε διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση την Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2020, ώρα 12:00 μ.μ. Η εκδήλωση θα γίνει μέσω της πλατφόρμας CiscoWebex του Πανεπιστημίου Πατρών στη διεύθυνση https://upatras.webex.com/upatras/j.php?MTID=ma96d42b3971d17794abfd7c0ef….
Το έργο “ΚΑΛΛΙΠΟΣ+” αποτελεί συνέχεια του πρώτου σταδίου της δράσης “ΚΑΛΛΙΠΟΣ”, το οποίο υλοποιεί ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, και εντάχθηκε για χρηματοδότηση από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ του Υπουργείου Παιδείας με οριστική απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης στις 14/04/20. Θυμίζουμε ότι οι προσκλήσεις για τα συγγράμματα του έργου “ΚΑΛΛΙΠΟΣ+” είναι προσβάσιμες μέσω της σχετικής ιστοσελίδας.
Πρόγραμμα και συμπληρωματικές πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης https://library.upatras.gr/event/kalliposwebinar.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΓΥΝΑΙΚΑ & ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ»
Το Συνέδριο με θέμα: «Γυναίκα και Καρκίνος, από την πρόληψη στη θεραπεία», που διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Γηριατρικής Ογκολογίας σε συνεργασία με το Ογκολογικό Τμήμα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών και του Ολύμπιου Θεραπευτηρίου Γενική Κλινική Πατρών, θα πραγματοποιηθεί από 9-10 Οκτωβρίου 2020, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Περισσότερες πληροφορίες: εδώ

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 ξεκίνησε  η επαναλειτουργία του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου Πατρών, στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στην Πανεπιστημιούπολη. Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο θα λειτουργεί καθημερινά, από τις 09:00 το πρωί έως και τις 10:00 το βράδυ τις καθημερινές, και από τις 09:00 το πρωί έως και τις 9:30 το βράδυ τα Σαββατοκύριακα.
Κατά την είσοδο (για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους άθλησης), οι ασκούμενοι ενημερώνονται από το προσωπικό για τους κανονισμούς λειτουργίας του Γυμναστηρίου κατά την περίοδο της πανδημίας, ενώ είναι απαραίτητη η έκδοση κάρτας-μέλους του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου (http://gym.upatras.gr/node/124)
Ενδεικτικά, αναφέρονται παρακάτω, οι κυριότεροι κανόνες προφύλαξης κατά τη διάρκεια της άσκησης: http://gym.upatras.gr/node/548
Για όλες τις σχετικές πληροφορίες και το ωρολόγιο πρόγραμμα προπονήσεων μπορείτε να ενημερωθείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: http://gym.upatras.gr/node/550
 

Από το Γραφείο Επικοινωνίας Τύπου