Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών
25/09/2020 – 00:00 έως 26/09/2020 – 00:00