Οι Εκδόσεις του Πανεπιστημίου Πατρών (ΕΠΠ) αλλάζουν σελίδα, με στόχο να δημιουργήσουν έναν εκδοτικό οίκο που θα ικανοποιεί τις προσδοκίες όλων μας. Το νέο εγχείρημα των ΕΠΠ βασίζεται στις εξής αρχές: (α) εξασφάλιση της εκδοτικής και αισθητικής αρτιότητας των βιβλίων, (β) αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβάλλονται, (γ) έμφαση στην έκδοση πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, (δ) εξαιρετικά ευνοϊκοί οικονομικοί όροι για τους/τις συγγραφείς. Οι ΕΠΠ έχουν ενταχθεί στο πληροφοριακό σύστημα Εύδοξος και συνεργάζονται με 21 σημεία διανομής που στόχο έχουν την εξυπηρέτηση των μεγαλύτερων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και την αποτελεσματική γεωγραφική κάλυψη της επικράτειας. Πολύ σύντομα, οι ΕΠΠ θα ενημερώσουν την πανεπιστημιακή κοινότητα για το νέο τους σχεδιασμό και θα εμφανίσουν τη νέα ιστοσελίδα τους η οποία θα λειτουργεί, για πρώτη φορά, και ως ηλεκτρονικό κατάστημα.