Στο Πανεπιστήμιο Πατρών λειτουργούν Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που οδηγούν στη λήψη διδακτορικού διπλώματος σε κάθε Τμήμα. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να αναζητήσει κανείς στο σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/el/node/7888 καθώς και στα Τμήματα του Πανεπιστημίου. Μπορείτε εδώ να βρείτε τη λίστα τμημάτων.

Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει συνάψει συνεργασίες με Ιδρύματα της αλλοδαπής για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη. Περισσότερα σχετικά με αυτές τις συνεργασίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ UPatras IQ

Στο πλαίσιο της Patras IQ, το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει θεσπίσει το «Πρόγραμμα Βιομηχανικά Διδακτορικά UPatras IQ». Το πρόγραμμα αυτό υποστηρίζει τετραετή διδακτορικά προγράμματα βιομηχανικού προσανατολισμού, με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Πατρών, μιας ιδιωτικής επιχείρησης/βιομηχανίας, εγκατεστημένης στην Ελλάδα και ενός υποτρόφου υποψηφίου διδάκτορα. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ισχυρών και γόνιμων δεσμών ανάμεσα στον ακαδημαϊκό και τον βιομηχανικό χώρο με πολλαπλασιαστικά οφέλη για όλους τους συνεργαζόμενους φορείς.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://uphd.upatras.gr/

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κ. Καραθεοδωρή»

Το Πανεπιστήμιο Πατρών υλοποιεί από το 1998 το Πρόγραμμα  «Κ. Καραθεοδωρή» που έχει ως σκοπό την οικονομική και επιστημονική ενίσχυση του ερευνητικού του δυναμικού. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη βασική έρευνα και χρηματοδοτείται από πόρους της Επιτροπής Ερευνών. Περισσότερα για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ «Ανδρέας Μεντζελόπουλος»
Το Πανεπιστήμιο Πατρών χορηγεί Υποτροφίες  «Ανδρέας Μεντζελόπουλος» για σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
Περισσότερα για τις υποτροφίες μπορείτε να αναζητήσετε εδώ: https://www.upatras.gr/el/mentzelopoulos & https://www.upatras.gr/el/node/84