Στο Πανεπιστημίο Πατρών λειτουργούν Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που οδηγούν στη λήψη διδακτορικού διπλώματος σε κάθε Τμήμα. Πληροφορίες για κάθε πρόγραμμα σπουδών μπορεί να πάρει κανείς από τα Τμήματα. Μπορείτε εδώ να βρείτε τη λίστα τμημάτων.

Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει συνάψει συνεργασίες με Ιδρύματα της αλλοδαπής για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη. Περισσότερα σχετικά με αυτές τις συνεργασίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών υλοποιεί από το 1998 το πρόγραμμα υποτροφιών “Κ. Καραθεοδωρή” που έχει ως σκοπό την οικονομική και επιστημονική ενίσχυση του ερευνητικού του δυναμικού. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη βασική έρευνα και χρηματοδοτείται από πόρους της επιτροπής ερευνών. Περισσότερα για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ.