Το Πανεπιστήμιο Πατρών παρέχει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις, τη δυνατότητα διενέργειας μεταδιδακτορικής έρευνας στους τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητική ενδιαφέροντα…