Το Πανεπιστήμιο Πατρών προσφέρει στο κοινό πρόσβαση σε 351 ανοιχτά μαθήματα μέσω της πλατφόρμας Open eclass. Η πλατφόρμα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων.…