Δελτίο Τύπου 30/ 2017-2018 Πρυτανείας Πανεπιστημίου Πατρών ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ Ο Γεώργιος Γιαννάκης, Καθηγητής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου της Μιννεσότα (UMN),…