Σας ενημερώνουμε πως ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, στο πλαίσιο του επετειακού εορτασμού 100 ετών από την πρώτη κατοχύρωση εφεύρεσης με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα, προκηρύσσουν την 4η Απονομή Βράβευσης Ελλήνων Εφευρετών, με το συνολικό ύψος των βραβείων να ανέρχεται στα  60.000 €.

Τα Βραβεία θα απονεμηθούν σε 3 (τρεις) κατηγορίες εφευρετών, οι οποίοι πραγματοποίησαν την εφεύρεση:

1. Στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος για λογαριασμό Πανεπιστημίου ή Ερευνητικού Κέντρου.
2. Ως εργαζόμενοι σε Μικρομεσαία Επιχείρηση.
3. Ως ανεξάρτητα φυσικά πρόσωπα.

Από την κάθε κατηγορία θα διακριθούν, με βάση τα κριτήρια που περιγράφονται στην προκήρυξη, δύο (2) εφευρέσεις και ο φερόμενος ως εφευρέτης θα λάβει χρηματικό βραβείο 10.000 € για την κάθε διακεκριμένη εφεύρεση. Ένω αν η διακεκριμένη εφεύρεση έχει περισσότερους του ενός εφευρέτες το χρηματικό βραβείο θα επιμεριστεί σε όλους.

Στην σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφέρονται αναλυτικά οι κατηγορίες των ερευνητών, οι προϋποθέσεις συμμετοχής και ο τρόπος υποβολής της αίτησης.

Διευκρινίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι εφευρέτες θα πρέπει μέχρι την 30η Οκτωβρίου 2020 να  συμπληρώσουν και να αποστείλουν αίτηση στον ΟΒΙ, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή (USB stick) στην εξής διεύθυνση: Γ. Σταυρουλάκη 5, Τ.Κ.15 125 Παράδεισος Αμαρουσίου.

Υπεύθυνη επικοινωνίας είναι η κ. Γιώτα Κατσούλα, με τηλ. επικ: 210 6183619 και email: gkat@obi.gr;

Παρακαλούμε βρείτε την σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο του Τμήματος Έρευνας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας.