Η επιτυχημένη πορεία των αποφοίτων έχει τις βάσεις και τις αρχές της στις προπτυχιακές σπουδές. Ως ένα εξαιρετικό παράδειγμα αναφέρεται ο προπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Βαγγέλης Καραθάνος, ιδρυτής και CEO της Geabit, μιας καινοτόμου επιχείρησης startup στον τομέα της ‘έξυπνης’ γεωργίας, ο οποίος έχει περιληφθεί στη λίστα του Forbes, με τους 30 πιο επιτυχημένους ανθρώπους του πλανήτη κάτω των 30 ετών!